Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26812127
page views since June 01, 2005

Mach Song - Life Stream Access Statistics




Mach Song - Life Stream Access Statistics

We received 26812128 page views since June 01, 2005
Today is: 27/03/2023

Busiest Month: December 2013 (1518324 Hits)
Busiest Day: 24 August 2021 (181487 Hits)
Busiest Hour: 11:00 - 11:59 on August 24, 2021 (36120 Hits)

[ Return to Basic Statistics ]



Yearly Stats

YearPage Views
2005 (68139)
2006 (228419)
2007 (338039)
2008 (1058294)
2009 (1014617)
2010 (1417118)
2011 (920032)
2012 (1039419)
2013 (4512573)
2014 (4729462)
2015 (2628048)
2016 (1575337)
2017 (716501)
2018 (966026)
2019 (861381)
2020 (303318)
2021 (2681391)
2022 (1616653)
2023 (137230)


Montly Stats for 2023

MonthPage Views
January (61601)
February (33874)
March (41755)
April (0)
May (0)
June (0)
July (0)
August (0)
September (0)
October (0)
November (0)
December (0)


Daily Stats for March, 2023

DatePage Views
1 2.481% (1036)
2 7.967% (3327)
3 1.666% (696)
4 3.156% (1318)
5 6.140% (2564)
6 2.258% (943)
7 1.702% (711)
8 1.386% (579)
9 1.451% (606)
10 2.524% (1054)
11 5.561% (2322)
12 2.088% (872)
13 7.108% (2968)
14 1.683% (703)
15 7.682% (3208)
16 10.68% (4461)
17 4.741% (1980)
18 3.060% (1278)
19 5.453% (2277)
20 3.863% (1613)
21 2.634% (1100)
22 3.266% (1364)
23 2.414% (1008)
24 2.996% (1251)
25 2.933% (1225)
26 1.982% (828)
27 1.108% (463)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Hourly Stats for March 27, 2023

HourPage Views
00:00 - 00:59 13.60% (63)
01:00 - 01:59 12.95% (60)
02:00 - 02:59 15.11% (70)
03:00 - 03:59 14.03% (65)
04:00 - 04:59 9.503% (44)
05:00 - 05:59 18.79% (87)
06:00 - 06:59 15.98% (74)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Go Back ]



 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang