Quốc tế vận để thay đổi VN
Date: Tuesday, November 18 @ 22:01:35 EST
Topic: Nhân Quyền


Giới thiệu Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ

Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ (Liên Minh VNTDDC), tên chính thức tiếng Anh là Coalition for a Free and Democratic Vietnam, là tập hợp của những cá nhân cùng mục đích và phương thức hoạt động để đem lại tự do và dân chủ cho Việt Nam. Chủ lực là những người Việt đang định cư trong thế giới tự do cùng với những người thuộc các sắc dân khác vốn gắn bó với công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam.

I. Mục Đích và Phương Thức

Mục đích của Liên Minh VNTDDC là "huy động sự yểm trợ quốc tế cho công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam". Nghĩa là mục đích tối hậu là tự do và dân chủ cho Việt Nam, c̣n mục đích gần là sự yểm trợ ngày càng rộng răi của quốc tế cho mục đích tối hậu này.

Chúng tôi quan niệm rằng quốc tế vận là một đóng góp vô cùng quan trọng trong thời điểm này, khi mà người dân ở trong nước c̣n yếu về nội lực. Chúng tôi chủ trương dùng quốc tế vận để tạo điều kiện cho đồng bào ở trong nước tập hợp lại nhằm phát triển thế và lực và từng bước khẳng định quyền làm chủ đất nước và tương lai của chính ḿnh.

Phương thức hoạt động của Liên Minh VNTDDC là tạo cơ hội và cung cấp phương tiện cho mọi người Việt và những nhóm người Việt với cùng quan niệm và chủ trương như trên cùng nhau thực hiện công tác quốc tế vận. Hiện nay công tác chính của Liên Minh là hàng năm tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam tại thủ đô Hoa Kỳ. Xen giữa các cuộc tổng vận động này, chúng tôi cử phái đoàn thường xuyên tiếp xúc Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Toà Bạch Ốc và các cơ quan Hành Pháp, và các vị dân biểu và thượng nghị sĩ có ảnh hưởng ở Quốc Hội. Đồng thời chúng tôi kết nối các nhóm người Việt ở từng địa phương để làm việc trực tiếp với các dân biểu và thượng nghị sĩ của họ.Với sự tham gia của ngày càng đông các phái đoàn, tổng cộng ngót ngh́n người, đến từ khắp đất nước Hoa Kỳ, các cuộc tổng vận động hàng năm giúp cho phần lớn các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ hiểu biết về t́nh trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhiều trăm vị dân cử Liên Bang đă chính thức đặt điều kiện nhân quyền nếu Việt Nam muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ.  

Để tăng hiệu quả chung, chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện những đồng hương tham gia lần đầu về các kỹ năng vận động trước khi vào cuộc.

II. Lịch Sử H́nh Thành

Ngay sau khi Trung Cộng cắm giàn khoan HD-981 vào Biển Đông thuộc lănh hải của Việt Nam, Liên Minh VNTDDC được h́nh thành bởi những người từ 2012 đă tổ chức các cuộc tổng vận động Quốc Hội hàng năm. Nhóm thành lập Liên Minh nhận định rằng sự kiện giàn khoan HD-981 là bước ngoặt cho những thay đổi lớn ở Việt Nam và người Việt ở hải ngoại có thể thúc đẩy cho những thay đổi tích cực bằng một kế hoạch quốc tế vận rộng khắp và liên tục. Liên Minh VNTDDC được h́nh thành để đáp ứng nhu cầu quốc tế vận ấy.

Liên Minh VNTDDC được chính thức ra mắt ngày 16 tháng 7, 2014 nhân cuộc tổng vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ để đ̣i hỏi chính quyền Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Biển Đông và chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và trả quyền làm chủ đất nước cho dân tộc Việt Nam.

III. Chủ trương

Liên Minh VNTDDC chủ trương mời đón sự tham gia của những ai cùng chia sẻ mục đích và phương thức dùng quốc tế vận để thay đổi đất nước. Mọi người nhập cuộc trong tư cách cá nhân. Liên Minh khuyến khích những người tham gia kết với nhau đ h́nh thành các phái đoàn địa phương chuyên về quốc tế vận. Mỗi phái đoàn sẽ thực hiện các sinh hoạt vận động ở địa phương quanh năm và tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ mỗi năm ít nhất một lần.

Các phái đoàn phối hợp hành động theo hàng ngang. Mỗi phái đoàn đều tự quản và có thể có nhiều phái đoàn trong cùng một địa phương. Liên Minh VNTDDC tạo phương tiện và cơ hội cho mọi phái đoàn để hướng thực hiện công tác quốc tế vận ở riêng mỗi địa phương, trải rộng toàn quốc, hay tập trung ở thủ đô Hoa Kỳ.   

Một phái đoàn không nhất thiết phải là thành viên của Liên Minh để tham gia các hoạt động của Liên Minh. Tuy nhiên, chỉ thành viên chính thức mới được dùng danh nghĩa Liên Minh VNTDDC khi vận động.

IV. Thành viên

Muốn làm thành viên của Liên Minh VNTDDC, một phái đoàn phải cam kết là nội dung của mọi thông tin và thông điệp mang danh nghĩa Liên Minh VNTDDC đều phải được Liên Minh chấp thuận trước.

Ngoài yêu cầu này ra, không có bất kỳ một khác biệt nào giữa phái đoàn là thành viên và phái đoàn không là thành viên của Liên Minh VNTDDC.

V. Cấu trúc tổ chức

Nhằm phối hợp các hoạt động quốc tế vận của các phái đoàn địa phương, Liên Minh VNTDDC thiết lập những ban sau đây:

Ban Điều Hướng: Đặt trọng tâm và mục tiêu cho từng giai đoạn quốc tế vận, đề ra sách lược và chương tŕnh thực hiện, và phối hợp (và) yểm trợ các ban khác trong vic thi hành sách lưc đ ra. Ban Điều Hợp là khuôn mặt và tiếng nói (c) của Liên Minh VNTDDC đối với cộng đồng, các chính quyền và Liên Hiệp Quốc.

Ban Nghiên Cứu: Nghiên cứu các vấn đề trọng tâm; biên soạn các báo cáo gởi LHQ, các chính quyền và các tổ chức nhân quyền quốc tế; dịch các tài liệu Việt ngữ sang Anh ngữ; tận dụng kỹ thuật thông tin và truyền thông để kết nối các nhà hoạt động trong nước với thế giới.

Ban Vận Động: Theo dơi chính sách và sinh hoạt lập pháp của Hoa Kỳ; tổ chức các chiến dịch vận động ở cấp quốc gia và địa phương; huấn luyện những người tham gia phái đoàn; mở rộng các nỗ lực vận động đến các quốc gia khác.

Ban Gây Quỹ: Thảo ngân sách cho các hoạt động quốc tế vận; tổ chức các chương tŕnh gây quỹ; tuyển mộ các nhà hảo tâm đóng góp thường xuyên; thử nghiệm các đề án tạo thu nhập lâu dài cho những hoạt động của Liên Minh.

Ban Truyền Thông: Thông tin về các hoạt động và thông báo thành quả; huy động sự tham gia của các thành phần trong cộng đồng; đưa thông điệp của Liên Minh vào trong nước và phổ biến tại hải ngoại.

Ban Nhân Sự và Cơ Sở: Phát triển địa bàn hoạt động ra toàn quốc Hoa Kỳ và toàn cầu; thu hút nhân sự tham gia; phát triển khả năng quốc tế vận cho các cộng đồng địa phương; kêu gọi các cộng đồng địa phương yểm trcác hoạt động nghiên cu, vận động, truyền thông và gây quỹ.

Các Ban Cố Vấn: Gồm các nhân sĩ, chuyên gia với vai tṛ góp ư và hướng dẫn cho Liên Minh VNTDDC trong từng lĩnh vực chuyên biệt.

  • Ban Cố Vấn Về Tự Tôn Giáo Cho Việt Nam: Đại diện cho Liên Minh VNTDDC để tham gia các diễn đàn về tự do tôn giáo, tiếp xúc với các giới chức chính quyền, và nộp các bản báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo.   

VI. Thành phần nhân sự

       Ban Điều Hướng: Cựu DB Cao Quang Ánh, Trưởng Ban; Bs. Hồ Trâm, Phó Ban; Ts. Nguyễn Đ́nh Thng, Phát Ngôn Nhân

       Ban Nghiên Cu: Bs. Hồ Trâm, Trưởng Ban; Ô. Phạm Hu Quang, Phó Ban

       Ban Vận Động: Ô. Hoan Đng, Trưởng Ban; DB Cao Quang Ánh, Phó Ban

       Ban Gây Quỹ: Ô. Dan Trần, Trưởng Ban; Ts. Jackie HaDo Conley, Phó Ban

       Ban Truyền Thông: Ô. Tuấn Nguyễn, Trưởng Ban; Ts. Trọng Phan, Phó Ban

       Ban Nhân S và Cơ S: Ô. Thái Ngô, Trưởng Ban; Gs. Ts. Hiếu Trần, Phó Ban

       Ban Cố Vấn về Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam: LM. Phạm Hữu Tâm, MS Y Hin Nie, Ô. Nguyễn Văn Tạo, Cô Katie Dương, Ô. Trần Thanh Tùng, Bà Ngô Thị Hiền, Bà MinhThu Lynagh 

 

Thông tin về Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ: http://cfdvn.org


 
This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2975