Bắc Cầu Cho Dân Với Quốc Tế
Date: Thursday, November 21 @ 17:43:03 EST
Topic: Nhân Quyền


Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền Theo Thủ Tục Của LHQ

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Thoát t́nh trạng “căn pḥng tiếng vọng” đ̣i hỏi kiến thức, kinh nghiệm và công phu, nhưng không đến độ quá khó. Trong một buổi tŕnh bày mới đây dành cho các nhóm nghiên cứu và vận động đang được thành lập, đă có người nêu một số thắc mắc và ngần ngại với tôi.

Thắc mắc thứ nhất là làm sao hướng dẫn cho các nhóm bị đàn áp ở trong nước hiểu được những thủ tục của quốc tế.

Trước đây có lúc tôi cũng đă nghĩ đến điều này. Nhưng thực tế th́ lại khác hẳn. Chẳng hạn, chỉ cần một buổi hướng dẫn là nhiều tín đồ Cao Đài ở trong nước đă nắm bắt được các đ̣i hỏi để báo cáo với Liên Hiệp Quốc và đă thực hiện được ngay bản báo cáo khá chuẩn. Bản báo cáo này đă được gởi cho Bà Farida Shaheed, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ trong lĩnh vực quyền văn hoá, hiện đang có mặt ở Việt Nam. Không những vậy, bản báo cáo cũng đă được chuyển đến Báo Cáo Viên Đặc Biệt về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và Báo Cáo Viên Đặc Biệt về quyền tụ họp ôn hoà của LHQ.

Đọc bản báo cáo: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/cao-dai-report-to-sr-on-cultural-rights.pdf

Thắc mắc thứ hai là có những người dân tộc thiểu số, ngôn ngữ không rành rẽ th́ làm sao họ có thể viết bản tường tŕnh.Để trả lời thắc mắc này, tôi muốn chia sẻ bản báo cáo cũng gởi Bà Shaheed về sự đàn áp của chính quyền một số tỉnh giáp ranh Trung Quốc đối với đồng bào người Hmong. Rất ít người Hmong biết nói và viết tiếng Việt nhưng họ đă khôn ngoan thu h́nh nhiều vụ đàn áp. Đấy là những chứng cớ không thể chối căi nhưng họ không biết chuyển cho ai, đi đâu. Họ chỉ biết gởi lên trang youtube hay trả lời phỏng vấn trên những đài phát thanh Việt ngữ. Chúng ta ở hải ngoại có trách nhiệm đưa tiếng cầu cứu của họ đến đúng chỗ, đúng người.

Đọc bản báo cáo: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/violations-of-the-cultural-rights-of-the-hmong-people.pdf

Thắc mắc thứ ba là có những nạn nhân quá sợ hăi, không dám báo cáo v́ e rằng sẽ bị đàn áp nặng hơn nữa; như vậy th́ lấy đâu ra chứng cớ để báo cáo?

Cũng có cách thôi. Lấy vụ đàn áp ở Mỹ Yên làm ví dụ, chúng tôi đă sắp xếp để một chuyên gia trực tiếp phỏng vấn những người hiểu chuyện nhưng đă hoàn toàn nằm ngoài ṿng kềm toả của chính quyền địa phương. Qua các nhân chứng ấy và dựa trên sự nghiên cứu bổ túc, chuyên gia này đă báo cáo cho Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

Đọc bản báo cáo: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/vietnam-my-yen-incident.pdf

Các bản báo cáo này cũng đă được chuyển cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Nghĩa là một công mà nhiều việc.

Nếu làm đúng việc, làm việc đúng cách và có người đủ biết cách và sẵn ḷng làm th́ chúng ta có thể nối kết đồng bào trong nước trực tiếp với quốc tế. Đấy là lư do từ đầu năm đến giờ chúng tôi đă hỗ trợ cho sự thành h́nh của các nhóm nghiên cứu và vận động ở hải ngoại, mỗi nhóm yểm trợ một thành phần đối tượng bị đàn áp ở trong nước, như nhóm Cao Đài th́ yểm trợ các tín đồ Cao Đài bị đàn áp ở trong nước; nhóm Hoà Hảo th́ yểm trợ các Phật tử Hoà Hảo đang bị đàn áp ở trong nước…

Khi mọi thành phần dân chúng biết cách và được trợ giúp để lên tiếng trực tiếp với quốc tế th́ cán cân thế và lực giữa dân và chính quyền sẽ dần dà chuyển đổi.

Bài liên quan:

Thoát Căn Pḥng Tiếng Vọng  
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2750This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2751