Chiến Dịch Đ̣i Tài Sản: Giai Đoạn 2
Date: Monday, April 01 @ 17:15:43 EDT
Topic: Đ̣i Tài Sản


Quốc Hội Hoa Kỳ Sẽ Điều Trần Về Tài Sản Bị Cưỡng Đoạt

Thông Cáo của BPSOS

Ngày 1 tháng 4, 2013

Vào cuối tháng 4, Hạ Viện Hoa Kỳ dự trù sẽ tổ chức buổi điều trần về t́nh trạng chính quyền Việt Nam đă và tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của các giáo hội độc lập và của các công dân Hoa Kỳ gốc Việt.

Để chuẩn bị cho buổi điều trần này, chúng tôi đang thu thập thêm tài liệu và các dữ kiện, gồm có:

-          Các hồ sơ nhà và đất của công dân Hoa Kỳ đă bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt, đặc biệt là các trường hợp mà chính quyền Việt Nam đă cho các công ty Hoa Kỳ thuê lại làm khu công nghiệp (như hăng Intel), xây dựng khách sạn (như Marriott, Hilton…), hoặc làm khu giải trí, sân gôn…

 

-          Danh sách tài sản của các tôn giáo đă bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt hay đang trong ṿng tranh chấp.

Song song với việc thu thập hồ sơ, BPSOS đang tổ chức các phái đoàn gồm những công dân Hoa Kỳ bị cưỡng đoạt tài sản về thủ đô Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi điều trần cũng như tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ của ḿnh.

Buổi điều trần sắp đến sẽ mở đầu giai đoạn 2 của chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản”: vận động Lập Pháp kiểm tra thái độ của Hành Pháp Obama trước t́nh trạng công dân Mỹ gốc Việt, có thể lên đến hàng trăm ngh́n người, đă bị xâm phạm một lượng tài sản trị giá tổng cộng có thể lên đến nhiều chục tỉ Mỹ kim.

Ngày 19 tháng 8, năm 2012, BPSOS phát động giai đoạn vận động Hành Pháp với chiến dịch thỉnh nguyện thư cảnh báo Tổng Thống Obama, và tiếp sau đó là cuộc vận động do chính nạn nhân gởi văn thư trực tiếp đến các cơ quan Hành Pháp hữu trách, kéo dài cho đến nay.Buổi điều trần dự trù cho cuối tháng 4 cũng sẽ xem xét đến tài sản của các tôn giáo ở Việt Nam đă và đang bị tước đoạt, đặc biệt trong các trường hợp như ở Giáo Xứ Cồn Dầu, nơi mà một số công dân Hoa Kỳ vẫn c̣n tài sản và nay các tài sản ấy vừa mới hoặc đang bị tước đoạt không đền bù bởi chính quyền Việt Nam.

Nếu quư vị nào muốn cung cấp hồ sơ, đặc biệt các hồ sơ như kể trên, hoặc muốn ghi danh tham gia phái đoàn đến Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 4, hoặc có câu hỏi hay ư kiến, xin liên lạc: kimcuc.le@bpsos.org.

Song hành với các biện pháp về Hành Pháp và Lập Pháp, chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản” đang chuẩn bị một số biện pháp để vận dụng hệ thống Tư Pháp của Hoa Kỳ.

Để t́m hiểu thêm về chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản”, xin tham khảo các tài liệu được cài đặt ở: http://www.machsong.org/modules.php?name=News&new_topic=38

 

Bài Liên Quan:

 

Đất nuôi dân, dân giữ đất
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2592

Phỏng vấn đ̣i tài sản Phần 1

http://youtu.be/a32YH2XkhGI

Phỏng vấn đ̣i tài sản Phần 2

http://youtu.be/AbjUDPJfdTc

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2626