Nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam
Date: Tuesday, March 08 @ 16:55:50 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ LM Nguyễn Văn Lư

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Linh Mục Nguyễn Văn Lư có thể bị đưa trở lại nhà tù khi khời hạn tạm thả một năm sẽ chấm dứt ngày 15 tháng 3 tới đây. Hiện nay một số dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo văn thư gởi Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết để kêu gọi trả tự do thường trực cho LM Lư. Lá thư này sẽ được gởi ra vào cuối ngày mai.

Do đó chúng tôi kêu gọi các cá nhân và hội đoàn trong cộng đồng nhanh chóng liên lạc với vị dân biểu Liên Bang của ḿnh để vận động họ kư tên vào văn thư này gấp.

Để có địa chỉ liên lạc với vị dân biểu của ḿnh, xin viếng trang mạng: https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml.

Dưới đây là bản mẫu gợi ư để tŕnh bày với văn pḥng dân biểu.

Father Nguyen Van Ly, a Catholic priest and a prisoner of conscience, was granted a one-year suspension of his sentence in March 2010 for medical reasons.  This suspension ends on March 15, 2011, and it is of great concern to us that he will yet again be thrown back into prison, which could be devastating to his health. We are therefore asking you to join other members of Congress in writing to Vietnamese President Nguyen Minh Triet requesting that Father Ly remain free from detention.  To sign on, please contact Katie Doherty, kathryn.doherty@mail.house.gov or 202-225-3765, with Rep. Chris Smith's office.

Xin nhắc lại là chúng ta cần thực hiện cuộc vận động này nội trong ngày hôm nay và ngày mai (9 tháng 3).

This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2163