Kiểm Tra Dân Số Năm 2010
Date: Friday, September 18 @ 15:56:28 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


BPSOS: Cần Ngân Khoản Cho Giới Truyền Thông Khuyến Khích Người Việt Tham Gia Kiểm Tra Dân Số 2010

 

Bấm vào đây để tải đơn về.

Bấm vào đây để ghi danh trực tiếp.

 

Từ đầu năm nay, BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) đã làm việc với một số vị dân biểu Hoa Kỳ, trong đó có DB Cao Quang Ánh, và với Toà Bạch Ốc nhằm bảo đảm rằng giới truyền thông Việt ngữ nhận được những hợp đồng quảng cáo để khuyến khích người Việt khắp nơi ở Hoa Kỳ tham gia cuộc kiểm tra dân số.“Mặc dù có được sự hứa hẹn và bảo đảm từ giới hữu trách, tuy nhiên khi gần đây chúng tôi phối kiểm với một số trong giới truyền thông Việt ngữ thì được biết rằng chưa ai liên lạc với họ cả”, Ts. Nguyễn Đình Thắng cho biết.

 

Ông cũng cho biết là hiện nay DB Cao Quang Ánh đang liên lạc để mời giám đốc Phòng Kiểm Tra Dân Số đến họp để nêu vấn đề. Đồng thời, Ts. Thắng sẽ có buổi nói chuyện với Toà Bạch Ốc tuần tới đây cũng về việc này.

 

“Song song, chúng tôi đang lập danh sách của các báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình Việt ngữ ở khắp nơi để lập danh sách trao cho giới hữu trách và yêu cầu họ liên lạc”, Ts. Thắng nói.

 

Theo Ông, BPSOS sẽ có người theo dõi để bảo đảm không có trường hợp sơ xuất mà gây thiệt thòi cho giới truyền thông Việt ngữ cũng như cả cộng đồng Việt.

 

Năm 2001 BPSOS thăm dò 1.500 người Việt đến khai thuế với các văn phòng chi nhánh của BPSOS thì thấy rằng 41% đã không tham gia cuộc kiểm tra dân số năm 2000.

 

“Chúng tôi đã gởi văn thư cho một số nơi quen biết và sẽ thiết lập trang web để tất cả các cơ sở truyền thông Việt ngữ có thể tự ghi danh. Chúng tôi sẽ chuyển danh sách này đi và theo dõi thật sát.”

 

Ông nhận định rằng, “chúng ta không thể để lỡ cơ hội 10 năm mới có một lần này”.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1701