Lên Tiếng Chung về Thoả Thuận Dẫn Độ
Date: Tuesday, February 19 @ 17:00:58 EST
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Các Tổ Chức Dân Quyền Gốc Á: Bộ Nội An Cần Tham Vấn Cộng Đồng Việt Về Thoả Thuận Dẫn Độ

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Ngày 19 tháng 2, 2008

 

Hôm nay nhiều tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á cùng gởi văn thư cho Bà Julie Myers, Giám Đốc Chấp Pháp Di Dân và Hải Quan, để yêu cầu một buổi họp nhằm thảo luận về những khiếm khuyết trong thoả thuận thư dẫn độ mà chính bà ta đă kư kết với Việt Nam ngày 22 tháng 1, 2008.

 

Văn thư bày tỏ nỗi thất vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Á nói chung khi Chính Phủ Hoa Kỳ đă không hề hội ư với cộng đồng người Mỹ gốc Việt về một vấn đề liên quan đến người Việt ở ngay tại Hoa Kỳ. Và chính v́ thiếu sự hội ư nên thoả thuận với Việt Nam mang nhiều khiếm khuyết trầm trọng.“Thoả Thuận Thư này đă tạo cơn sốt và ngộ nhận cho nhiều gia đ́nh trong cộng đồng Mỹ gốc Việt và đă đặt các người lănh đạo cộng đồng vào thế khó xử v́ không có câu trả lời cho các câu hỏi dồn dập của thành viên trong cộng đồng”, theo lá thư do TS Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, đại diện kư cho sáu tổ chức toàn quốc người Mỹ gốc Á.

 

Văn thư nêu các lănh vực đáng quan tâm, gồm có:

 - Thành tích vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam;

 - Giao trả người tị nạn về một nơi chốn mà họ sợ hăi có căn cứ là sẽ bị đàn áp;

 - Thiếu những bảo đảm về việc cấp hộ khẩu và chứng minh nhân dân;

 - Thiếu sự phân loại số 1,500 người sẽ bị dẫn độ;

 - Thiếu thể thức công minh về dẫn độ.

 

TS Thắng có nhiều kinh nghiệm theo dơi t́nh cảnh của đồng bào thuyền nhân bị hồi hương từ các trại tạm dung Đông Nam Á và Hồng Kông trong những năm 1994-1996. Năm 1997 Ông tham gia phái đoàn do DB Christopher Smith tổ chức để t́m hiểu t́nh cảnh của những thuyền nhân gặp khó khăn sau khi hồi hương. Sau khi trở về TS Thắng lập hồ sơ can thiệp cho nhiều trường hợp mà sau này chính phủ Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Quốc đă phải thừa nhận là bị ngược đăi.

 

“Nếu không có hộ khẩu và chứng minh nhân dân th́ người hồi hương sẽ trở thành cư dân bất hợp pháp và kẻ không nhà ở ngay tại quê hương ḿnh. Không những vậy, họ có thể bị đưa về những vùng xa xôi mà trước kia là vùng kinh tế mới đầy ải những tù nhân chính trị và vợ con của tù nhân chính trị”, TS Thắng nói.

 

Hơn nữa, chính phủ Hoa Kỳ cần thiết lập cơ chế để theo dơi t́nh cảnh của người hồi hương sau khi họ bị dẫn độ và để thu nhận những báo cáo của chính đương sự hay của thân nhân về các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử có thể lên đến mức được xét là ngược đăi. Chính phủ Hoa Kỳ cũng cần nghĩ đến các biện pháp can thiệp hay bảo vệ cho người hồi hương nếu họ bị ngược đăi.

 

“Bằng không, chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc 1951 Về Tư Cách Người Tị Nạn mà Hoa Kỳ đă kư. Bởi lẽ nếu người hồi hương bị đàn áp th́ hoá ra chính Hoa Kỳ đă đẩy họ vào t́nh trạng này mà không có sẵn biện pháp để can thiệp hay bảo vệ”, TS Thắng giải thích.

 

Qua văn thư, các tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á yêu cầu họp trực tiếp với Bà Myers để t́m giải pháp trước khi Thoả Thuận Thư với Việt Nam có hiệu lực vào cuối tháng 3 tới đây.

 

Ngày 6 tháng 2, TS Thắng cùng với LS Tuyết Dương thuộc Trung Tâm Công Lư Người Mỹ Gốc Á (Asian American Justice Center) và cô Helly Lee thuộc Trung Tâm Tác Vụ Đông Nam Á (SEARAC) đă họp với văn pḥng của Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren để tŕnh bày về những khiếm khuyết trong Thoả Thuận Thư. Văn pḥng này cho biết sẽ hỗ trợ cho những điều kiện hợp lư được đề nghị.

 

Một ngày sau khi Thoả Thuận Thư được kư kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Nữ DB Lofgren đă gởi văn thư cho Bộ Trưởng Nội An, Ông Michael Chertoff, để yêu cầu tạm hoăn việc thi hành Thoả Thuận Thư cho đến khi có sự đồng ư của Quốc Hội. Văn thư này cũng yêu cầu Ông Chertoff ra điều trần trước Uỷ Ban Tư Pháp.

 

Khởi xướng bởi UBCNVB, văn thư được nhiều tổ chức đồng kư tên: Asian American Institute, Asian American Justice Center, Asian Pacific American Legal Center of Southern California, National Congress of Vietnamese Americans, Southeast Asia Resource Action Center.

 

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1238