Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ: Thông Báo Về Luật Mới
Date: Wednesday, October 03 @ 21:44:05 EDT
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ: Thông Báo Về Luật Mới

 

Trung Tâm Dịch Vụ SOS

 

LTS. Trung Tâm Dịch Vụ SOS là hệ thống gồm nhiều trung tâm dịch vụ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) đă hoạt động kể từ năm 1997. Hệ thống này gồm có các nhân viên được huấn luyện có cấp bằng và có luật sư di trú quản trị. Trong thời gian gần đây, chính sách di dân và nhập tịch Hoa Kỳ có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến nhiều đồng bào. Trong mục đích hướng dẫn cho đồng bào am hiểu về luật lệ mới, chúng tôi có những giải thích cấp thời qua báo chí, truyền thanh và truyền h́nh. Là tổ chức toàn quốc với văn pḥng trung ương ngay trong vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có cơ hội theo dơi sát các thay đổi này. 

 

Ngày Thứ Năm, 27 tháng 9, năm 2007, Sở Di Trú Hoa Kỳ chính thức phổ biến 100 câu hỏi mới của bài thi nhập quốc tịch Mỹ, và bài thi này sẽ được chính thức áp dụng KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 10, 2008.Xin lưu ư vào những yếu tố sau đây nếu quí vị cần nộp đơn xin thi nhập tịch:


a) Nếu nộp đơn TRƯỚC ngày 1, tháng 10, năm 2008, và được mời đi phỏng vấn TRƯỚC ngày 1 tháng 10, năm 2008, th́ quí vị vẫn được dùng đề thi hiện tại (đề thi cũ).

 

b) Nếu nộp đơn TRƯỚC ngày 1, tháng 10, năm 2008, và được mời đi phỏng vấn SAU ngày 1 tháng 10, năm 2008, th́ quí vị có quyền lựa chọn đề thi hiện tại hoặc đề thi mới. Sự chọn lựa này là của quí vị.

 

c) Nếu nộp đơn SAU ngày 1, tháng 10, năm 2008, th́ bắt buộc sử dụng đề thi mới.

d) Nếu v́ bất cứ lư do ǵ (như chờ kết quả lăn tay hay kết quả kiểm tra lư lịch) ngày phỏng vấn được xếp SAU ngày 1 tháng 10, 2009, th́ bắt buộc sử dụng đề thi mới dù đă nộp đơn vào thời điểm nào.

 

e) Nếu từ 65 tuổi trở lên, và đă ở Hoa Kỳ trên 20 năm, quí vị chỉ cần trả lời trong phạm vi 20 câu hỏi câu hỏi thay v́ 100.

 

f) Sở Di Trú sẽ cho người xin thi nhập tịch thêm cơ hội: thi ba (3) lần, thay v́ hai lần như trước đây.

 

g) Phần thi vấn đáp: Cần trả lời đúng ít nhất 6 câu trên 10 câu hỏi.

 

i) Phần thi viết: Quí vị sẽ được yêu cầu viết một câu bằng tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ của quí vị nếu hội đủ tiêu chuẩn để miễn phần Anh Văn. Phần thi viết của quí vị cũng sẽ được chấp thuận nếu như chỉ sai một hoặc hai lỗi chính tả nhỏ không đáng kể.


Hiện đề thi mới chỉ có phần Anh Ngữ. Sở Di Trú đang cho chuyển dịch đề thi này sang nhiều ngôn ngữ khác để tiện sử dụng trong trường hợp người xin thi hội đủ điều kiện trả lời bài thi nhập tịch bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

 

BPSOS đă chuyển dịch đề thi mới qua tiếng Việt để sẵn sàng phục vụ đồng hương. Đề thi này được thông dịch kèm theo h́nh ảnh rơ ràng và cụ thể để dễ nhớ và dễ học. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ SOS tại:

 

 

Địa điểm

Tên Người Làm Hồ Sơ

Điện Thoại

 

Houston, TX

Luật Sư Vơ An Phong, hoặc

Cô Nguyễn Ngọc Thanh

(281) 530-6888; hoặc

(281) 890-3683.

 

Falls Church, VA

Cô Nguyễn Quyên

(703) 538-2190

 

Adelphi, MD

Cô La Thu Hà

(301) 439-0505

 

Camden, NJ

Cô Trúc Nghiêm

(856) 486-7770

 

Philadelphia, PA

Anh Nguyễn Dũng

(215) 334-1500

Charlotte, NC

Anh Phan Hiến

(704) 596-2157

 

St. Louis, MO

Cô Đặng Thanh

(314) 772-0454

 

Atlanta, GA

Cô Phạm Ngọc Trinh

(770) 458-6700

 

Louisville, KY

Cô Nguyễn Thúy Loan

(502) 368-1491

 

Sacramento, CA

Cô Cao Nhi

(916) 456-5524

 

Biloxi, MS

Anh Bùi Hiệp

(228) 436-9999

 

 

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1125