Hỗ Trợ Cho Chương Trình
Date: Wednesday, September 26 @ 11:42:38 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Định Cư Cựu Tù Nhân Chính Trị

Ngày 15 tháng 8, 2007

KG. Quý Vị Đồng Hương, Quý Tổ Chức và Hội Đoàn

Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự tiếp tay của quý vị cho công cuộc cứu vớt những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong cuộc chiến và tiếp tục hy sinh sau đó. Họ là những cựu tù nhân cải tạo lẽ ra đã phải được định cư ở Hoa Kỳ nhưng đã bị bỏ rơi lại.Năm 1994 chính phủ Hoa Kỳ quyết định chấm dứt chương trình HO và không nhận đơn ghi danh kể từ ngày 1 tháng 10. Quyết định này chỉ được thông báo ít tháng trước thời hạn và do đó đa phần những ai ở vùng xa xôi hay không kịp xoay xở tiền hối lộ cho công an địa phương đã mất cơ hội ghi danh.

Từ năm 1996 chúng tôi làm việc với Dân Biểu Christopher Smith để vận động mở lại chương trình HO. Suốt thời gian này chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ và tiếp ứng từ rất nhiều đồng hương, tổ chức, hội đoàn, và nhân sĩ. Cuối cùng cuộc vận động đã thành công. Tháng 6 năm 2006, chương trình HO được chính thức mở lại để cứu xét định cư cho những cựu tù nhân cải tạo và các cựu nhân viên chính phủ và công ty tư nhân Hoa Kỳ mà trước đây đã không kịp ghi danh.

Cuối năm 2005, khi được tin mừng này, chúng tôi khởi sự chiến dịch thông tin rộng khắp ở Hoa Kỳ và hải ngoại nhằm chuyển tin về trong nước để tất cả những ai đủ tiêu chuẩn sẽ không mất cơ hội. Chúng tôi cũng phổ biến loạt bài hướng dẫn cách thức lập hồ sơ và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Chúng tôi đã bổ dụng một nhân sự toàn thời gian để giúp trực tiếp các hồ sơ gặp trở ngại hay khó khăn. Ngoài việc thông tin, chúng tôi đã hướng dẫn trực tiếp cho trên 300 hồ sơ; đối với số hồ sơ đã bị từ chối một cách oan ức, chúng tôi đang can thiệp để được tái xét. Mọi giúp đỡ hoàn toàn miễn phí.

Đến nay đã có 3,122 đơn hội đủ điều kiện để phỏng vấn và trên 200 gia đình cựu tù nhân cảị tạo, tổng cộng hơn 500 người, đã đến Hoa Kỳ định cư.  Hiện còn gần ba ngàn hồ sơ đang chờ phỏng vấn hay đã phỏng vấn nhưng đang chờ kết quả. Tổng cộng có 207 hồ sơ bị từ chối; một số đang được chung tôi can thiệp để được tái xét.

Chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ của quý vị để gây quỹ 70 ngàn Mỹ kim, ngân khoản cần thiết để duy trì công tác nhân đạo và ý nghĩa này cho đến tháng 6, 2008, khi mà chương trình HO mở lại này sẽ chấm dứt. Xin mỗi người một tay giúp chúng tôi phương tiện đền đáp công ơn cho những người đã hy sinh rất nhiều cho đất nước và dân tộc, và vợ con họ. Đây là cơ hội cuối cùng để đưa họ đến bến bờ tự do, như họ từng ước mơ, sau hàng chục năm đoạ đầy.

Chúng tôi thường xuyên báo cáo công việc và kết quả tại trang mạng: http://www.machsong.org/, mục “Chương Trình Định Cư Nhân Đạo & Con Lai”.

Kính thư,


Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc Điều HànhThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1114