Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26737101
page views since June 01, 2005
MS07 - 01/03: Những Câu Hỏi Về Thuế Thường Gặp

Tài Chánh

Châu Lê và Thanh Phan

Cuối năm là dịp chúng ta ngồi tính sổ và chuẩn bị kế hoạch cho năm tới. Riêng về thuế, cuối năm c̣n là dịp cuối cùng để tận dụng các cơ hội giảm thuế. Bài viết này giúp người đóng thuế chuẩn bị các giấy tờ cho việc khai thuế. Trường hợp độc giả có những câu hỏi về thuế muốn giải đáp xin thư về : Châu Lê, 6400 Arlington Blvd., Suite 640, Falls Church, VA 22042, hoặc qua điện thư: chau.le@bpsos.org. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trên trang báo này và trong chương tŕnh phát thanh hàng tuần của UBCNVB qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.

1. Người đi làm phải trả những loại thuế nào?
Ở Hoa Kỳ, một người đi làm lănh lương thường phải trả một số loại thuế căn bản sau đây:

- Thuế lợi tức liên bang (Federal Income Tax, FIT)
- Thuế lợi tức tiểu bang (State Income Tax, SIT)
- Thuế lợi tức địa phương (Local Income Tax, LIT)
- Thuế an sinh xă hội và y tế (Federal Insurance Contribution Act, FICA, gồm social security tax và medicare tax).

Những loại thuế này thường được khấu trừ trước khi quí vị nhận lănh ngân phiếu lương (Paycheck). Đến cuối năm, bạn sẽ khai thuế (Filing Tax Return) để tính những khoản giảm thuế (Tax Credits), thuế phải đóng là bao nhiêu (Tax Liability), Nếu đă đóng dư, th́ lấy lại (Refund), nếu thiếu th́ phải đóng thêm (Tax Due).

2. Giữ thuế hay đóng thuế ước tính như thế nào?
Mọi người phải đóng thuế tuỳ theo số lợi tức thu nhập của ḿnh (Pay As You Go). Theo luật, th́ chủ nhân (Employer) có trách nhiệm phải giữ thuế cuả nhân viên (Employee). Trong năm chủ nhân phải đóng số tiền này cho chính phủ. Nếu là người tự làm chủ (Self-employment), họ phải trả thuế qua h́nh thức thuế phỏng định (Estimated Tax) cho mỗi tam cá nguyệt (Quarter).

Chủ nhân giữ thuế của nhân viên dựa trên t́nh trạng thuế của họ xác định qua mẫu W-4 (Employee's Withholding Allowance Certificate). Hoàn cảnh đóng thuế của mỗi người mỗi khác. Việc này bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như: t́nh trạng khai thuế (Filing Status), số người kê khai trong hồ sơ thuế để được miễn trừ (Number of Exemptions), các khoản điều chỉnh thu nhập (Adjustments). Bạn có thể lựa chọn giữa hai cách: khấu trừ căn bản hay khấu trừ chi tiết (Standard Deduction or Itemized Deduction). Lẽ dĩ nhiên bạn sẽ chọn loại khấu trừ nào có lợi hơn cho bạn. Nếu là một nhân viên mới, thường th́ bạn phải điền mẫu lưu giữ thuế cho liên bang (W-4) và tiểu bang (ví dụ như VA-4 cho Virginia). Bạn có thể khai lại các mẫu này bất cứ lúc nào nếu t́nh trạng đóng thuế của bạn thay đổi, như lập gia đ́nh, thêm hay bớt người trong hộ khẩu... Dựa vào mẫu lưu giữ thuế này, chủ nhân sẽ giữ thuế cho mỗi công nhân nhiều hay ít.

3. Mức đóng thuế hiện nay ra sao?
 Hệ thống thuế lợi tức Hoa Kỳ dựa trên nguyên tắc lũy tiến (Progressive). Có nhiều mức thuế (Tax Bracket) với thuế suất (Tax Rate) khác nhau. Chẳng hạn năm 2002, thuế suất được tính như sau: 10% cho $6,000 đầu tiên; 15% từ $6,000 đến $27,950; 27% từ $27,950 đến $67,700; 30% từ $67,700 đến $141,250; 35% từ $141,250 đến $307,050; và 38% từ $307,050 trở lên.

Như vậy, thu nhập phải đóng thuế (Taxable Income) được chia ra thành nhiều mức độ từ thấp lên cao. Có người lầm tưởng rằng thuế nhiều hay ít tuỳ theo mức lương b́nh thường (Regular Rate) hay làm giờ phụ trội (Overtime Rate).

Thực sự không phải vậy. Mức thuế khác nhau tuỳ theo t́nh trạng khai thuế (Filing Status). Chẳng hạn, người độc thân (Single) có mức thuế khác với người có gia đ́nh khai chung hồ sơ (Married Filing Jointly), người chủ gia đ́nh (Head of Household), người goá bụa (Widow or Widower), hay người có gia đ́nh nhưng khai riêng (Married Filing Separately).

Thuế lợi tức tiểu bang cũng được chia ra thành các mức khác nhau, nhưng thường vớiù thuế suất thấp hơn là thuế liên bang và được qui định khác nhau theo từng tiểu bang. Có một số tiểu bang không đánh thuế lợi tức như Washington, Texas, Florida...

 Thuế lợi tức địa phương gồm có thuế quận hạt (County Tax) hay thành phố (City Tax). Nhiều nơi không có loại thuế này.

 Bây giờ xin nói tới thuế an sinh xă hội và y tế. Thuế an sinh xă hội có thuế suất là 6.2%. Chúng ta chỉ đóng loại thuế này cho tới mức $84,900 thu nhập đầu tiên, sau đó sẽ không bị tính thuế nữa. Thí dụ: bạn có lơi tức là $200,000 th́ bạn chỉ trả thuế an sinh xă hội cho $84,900. C̣n số tiền lợi tức $115,100 c̣n laị ($200,000-84,900 = $115,100) không phải chịu thuế an sinh xă hội nữa. Thuế y tế ở mức 1.45% bất kể thu nhập là bao nhiêu.

4. Có sự khác biệt nào giữa thuế lợi tức và thuế an sinh xă hội và y tế?
 Có hai sự khác biệt lớn cần biết giữa hai loại thuế này.

 Thứ nhất: thuế lợi tức dựa trên số thu nhập do đi làm (Earned Income) và cả lợi tức có được không do đi làm (Unearned Income) như tiền lời gửi ngân hàng, tiền sinh lợi do đầu tư... Lợi tức phải đóng thuế được tính bao gồm tất cả các khoản thu nhập cộng lại rồi trừ đi các khoản điều chỉnh (Adjustments). Sau đó số tiền lợi tức điều chỉnh này lại được trừ đi các khoản khấu trừ căn bản hay khấu trừ chi tiết, và khoản miễn trừ khác (Exemptions).

 C̣n thuế an sinh xă hội và y tế chỉ dựa trên thu nhập do bỏ ra công sức đi làm kiếm được. Như vậy sẽ không có các khoản khấu trừ khi tính thuế an sinh xă hội và y tế. Thí dụ tiền lương là $12,000 một năm, th́ phải đóng thuế dựa trên toàn bộ $12,000 này. C̣n các khoản thu nhập khác không do đi làm như tiền lời ngân hàng, tiền chia cổ phần, tiền lời do đầu tư th́ không bị tính thuế an sinh xă hội và y tế.

 Thứ hai: Thuế an sinh xă hội và y tế do nhân viên và chủ nhân cùng đóng. Nhân viên đóng thuế an sinh xă hội 7.65% phần của họ, đồng thời chủ nhân cũng phải góp phần tương ứng là 7.65%.

C̣n những người tự làm chủ th́ï phải tự ḿnh trả các sắc thuế nêu trên. Thuế an sinh xă hội và y tế của họ c̣n được gọi là thuế tự làm chủ (Self-employment Tax) và được tính ở mức gấp đôi là 15.3%.

5. Ba khoản giảm thuế chính là ǵ?
 Không phải mọi thu nhập đều bị thuế lợi tức. Mỗi người dựa trên hoàn cảnh riêng đều có những khoản khấu trừ, miễn trừ, hoặc điều chỉnh thu nhập khác nhau. Có hai loại khấu trừ: khấu trừ tiêu chuẩn (Standard Deduction) và khấu trừ chi tiết (Itemized Deduction).

- Khấu trừ tiêu chuẩn dựa trên t́nh trạng khai thuế (Filing Status). Năm 2002, khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho người độc thân là $4,700; cho người chủ gia đ́nh là $6,900;  cho người lập gia đ́nh khai chung hoặc người goá bụa là $7,850; cho người lập gia đ́nh khai riêng là $3,925. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn cao hơn đối với người cao niên, tàn tật và mù.

- Khấu trừ chi tiết gồm những khoản như: tiền lời vay mua nhà, chi phí y tế, tiền trả cho bác sĩ, cho nha sĩ, tiền giúp cho các cơ quan từ thiện... Chúng ta chọn loại này nếu như tổng cộng những khoản khấu trừ chi tiết cao hơn khoản khấu trừ tiêu chuẩn.

 - Khoản miễn trừ thu nhập dựa trên số ngựi trong hồ sơ thuế trong năm 2002 cho mỗi người là $3,000. Như vậy, đối với một gia đ́nh gồm 2 vợ chồng cộng hai người con phụ thuộc th́ khoản miễn trừ thu nhập là $12,000 ($3,000 x 3 = $12,000).

Bên cạnh những khoản điều chỉnh thuế c̣n có các điều khỏan giảm thuế khác như: chi phí di chuyển chỗ ở liên quan đến việc làm (Moving Expenses), tiền đóng quỹ hưu trí cá nhân (IRA), chi phí trả tiền lời vay đi học... Năm 2002 c̣n có khoản điều chỉnh giảm thuế mới là khoản chi phí cho các nhà giáo dục (Educator Expenses) và học phí và các lệ phí cho người đi học (Tuition and Fees).

 Thí dụ: một cặp vợ chồng khai chung một hồ sơ thuế, lương $40,000, có hai người con phụ thuộc, họ đóng tiền hưu bổng cá nhân (Individual Retirement Account, IRA) là $6,000. Trước hết họ đương nhiên phải đóng 7.65% thuế an sinh xă hội và y tế trên số lương $40,000 của họ. Ngoài ra họ phải đóng thuế lợi tức nhưng sẽ được các khoản giảm sau đây: khấu trừ tiêu chuẩn do khai chung là $7,850; khoản miễn trừ cho 4 người trong hộ là $12,000 (nhân $3,000 với 4 người trong hồ sơ thuế); khoản điều chỉnh thu nhập IRA $6,000.

Như vậy thu nhập phải đóng thuế lợi tức của họ sẽ là $14,150  ($40,000 trừ cho tổng số của $7,850, $12,000 và $6,000).
 
 Thực ra c̣n nhiều khoản giảm thu nhập khác dùng để giảm bớt tiền phải đóng thuế. Quư vị có thể tham khảo thêm qua tập sách nhỏ hướng dẫn điền đơn khai thuế mà hàng năm Sở Thuế gởi đến cho quư vị cùng với mẫu đơn khai thuế. Quư vị có thể viếng thăm trang mạng lưới điện toán của Sở Thuế Liên Bang tại www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-829-1040 để yêu cầu có các tài liệu hướng dẫn và mẫu thuế.

Hăy Tham Gia Học Khai Thuế Và Giúp Khai Thuế
V́ luật thuế vụ phức tạp và thường xuyên thay đổi, từ năm 2000 UBCNVB đă tổ chức chương tŕnh giúp đồng hương khai thuế. Tính đến nay, các thiện nguyện viên khai thuế của UBCNVB đă giúp tổng cộng 5 ngàn người lấy về khoảng một triệu Mỹ kim tiền thuế.

Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa thuế sắp tới và cần rất nhiều thiện nguyện viên. Các thiện nguyện viên này sẽ được huấn luyện bởi chính nhân viên Sở Thuế hoặc bởi những chuyên gia thuế vụ của UBCVNB. Các thiện nguyện viên sẽ được trang bị kiến thức căn bản để soạn hồ sơ thuế, sử dụng chương tŕnh khai thuế trên máy điện toán, vàsẽ nộp hồ sơ thuế trực tiếp qua Internet (E-filing). Chương tŕnh huấn luyện này hoàn toàn miễn phí. Xin quư vị liên lạc với các văn pḥng chi nhánh của UBCNVB để ghi danh sớm cho các khoáhuấn luyện cuối tháng 12 và đầu tháng Giêng.

V́ năm nay UBCNVB bị cắt hơn 1/3 ngân khoản dành cho chương tŕnh khai thuế, chúng tôi sẽ phải tính lệ phí tượng trưng 10 Mỹ kim cho các gia đ́nh có thu nhập thấp, để chi trả các phí tổn về giấy mực, in ấn, máy móc, tiền thuê pḥng và tiền vận chuyển cho các thiện nguyện viên.

Chúng tôi mong các tổ chức trong cộng đồng thiết lập những chương tŕnh khai thuế tương tự nhằm giúp cho đồng hương lấy thuế về tối đa. Đây là một cách hữu hiệu để giúp người dân tạo tài sản và để thu hút thêm tài nguyên vào cho các cộng đồng người Việt ở khắp nơi.

Posted on Thursday, February 16 @ 13:16:07 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by tuyethoang


Most read story about Tài Chánh:
T́m Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tài Chánh


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang