Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26737178
page views since June 01, 2005
MS07 - 01/03: UBCNVB Cấp Ngân Khoản Nhỏ

Tin Trang Nhất

 Cho Các Sinh Hoạt Tương Trợ

Trong mục tiêu xây dựng cộng đồng, UBCNVB sẽ cấp 15 ngân khoản nhỏ, lên tới $1.800, cho các nhóm hay tổ chức tân lập trong cộng đồng phát triển chương tŕnh, nhân sự và ngân sách. Các ngân khoản này sẽ dành ưu tiên cho các nhóm HO, hội cao niên, các nhóm tương trợ và các tổ chức đang được UBCNVB bảo trợ.

Từ năm 1998 UBCNVB thử nghiệm chương tŕnh xây dựng cộng đồng bằng cách hỗ trợ cho nhiều nhóm tương trợ phát triển thành các tổ chức bất vụ lợi với khả năng tự túc về ngân sách, nhân sự và hoạt động. Đến nay UBCNVB đang bảo trợ cho trên 20 tổ chức như vậy.

Các tổ chức này được chọn lọc kỹ lưỡng và phải kư một hợp đồng thoả thuận với UBCNVB. Đổi lại những hỗ trợ về kỹ thuật và tài chánh từ UBCNVB, các tổ chức này phải chứng minh quyết tâm thành công để tự lực cánh sinh nội trong ba năm từ ngày tham gia chương tŕnh.

Bắt đầu năm 2003 UBCNVB sẽ cấp các ngân khoản nhỏ cho các tổ chức này và một số tổ chức mới. Điều kiện để nhận cấp khoản là: chứng minh được quyết tâm tự túc tự cường, sinh hoạt đều đặn để thiết lập và thực hiện kế hoạch tự túc tự cường, và huy động được sự hưởng ứng của nhiều thành viên trong cộng đồng.

Tổ chức muốn xin cấp khoản phải nộp đề án theo yêu cầu. Một ban giám khảo độc lập sẽ tuyển chọn và phân hạng các đề án. Sau đó, các chuyên viên của UBCNVB sẽ làm việc chặt chẽ với các tổ chức được tuyển chọn để hoàn thiện đề án. Qua đó, mỗi tổ chức sẽ học hỏi được kỹ thuật viết đề án để xin các nguồn ngân khoản lớn hơn sau này.

Đối với các tổ chức được tuyển chọn ở vùng Hoa Thịnh Đốn, Camden, và Philadelphia, UBCNVB sẽ cung ứng chương tŕnh huấn luyện về kỹ năng điều hành, phát triển và lănh đạo do các chuyên gia Hoa Kỳ đảm trách.

Quư vị có thể vào hội trang http://bpsos.org để có thêm tin tức về chương tŕnh cấp khoản phát triển cộng đồng.


 

Posted on Wednesday, February 15 @ 14:05:57 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang