Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26737065
page views since June 01, 2005
MS39 - 09/05: An Sinh Xă Hội (Social Security)

Tin Tức Thời Sự

Nhằm giúp đỡ hàng vạn nạn nhân của thiên tai Katrina, cơ quan An Sinh Xă Hội đang áp dụng những phương pháp sau đây:

- Tất cả những người đang thụ hưởng Phúc Lợi An Sinh hay đang lănh Trợ Cấp Lợi Tức An Sinh nhưng bị gián đoạn v́ thiên tai Katrina có thể liên lạc ngay với bất cứ văn pḥng An Sinh Xă Hội nào, xuất tŕnh căn cước để nhận lănh khoản tiền khẩn cấp.

- Thông thường mức tối đa của khoản phát ngân khẩn cấp là $999.00, trong trường hợp đặc biệt của những người bị ảnh hưởng của Katrina, ngân khoản sẽ được cấp phát tới mức tối đa trên số tiền mà đương sự được lănh.

Thí dụ, một người đang lănh số tiền hưu là $1500.00, với t́nh trạng đặc biệt hiện tại, người này có thể nhận trọn vẹn số tiền hàng tháng.

- Chuyển ngân trực tiếp vào ngân hàng của những người thụ hưởng bị gián đoạn v́ chính các ngân hàng trong vùng ảnh hưởng bởi Katrina không hoạt động. Do đó, cho dù những vị chọn phương cách chuyển ngân trực tiếp cũng có thể đến ngay văn pḥng An Sinh Xă Hội để xin được nhận tiền khẩn cấp.

- Đối với những nạn nhân Katrina đang tiến hành thủ tục tiền hưu, tiền già hay tiền bệnh, những vị này cũng có thể đến bất cứ văn pḥng An Sinh Xă Hội  nào để bổ túc hồ sơ.

- Những người tỵ nạn Katrina có thể báo cáo với sở An Sinh Xă Hội về việc tạm thời thay đổi địa chỉ để nhận tiền hay những tin tức từ cơ quan An Sinh Xă Hội.
Những biện pháp này chỉ được áp dụng cho những nạn nhân Katrina.

Mạch Sống Số 39, tháng 9, 2005

Posted on Thursday, September 29 @ 09:50:48 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang