Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
27230861
page views since June 01, 2005
MS106 - 05/11: Bảo Vệ Người Góp Ư

An Toàn Lao Động

Ngọc Huỳnh

Mày Đi Về Đi! Không ai muốn nghe những lời như vậy. Nhưng nếu bạn bị đuổi việc v́ đă lên tiếng góp ư với chủ nhân để cải thiện môi trường làm việc cho được an toàn và lành mạnh, bạn vẫn c̣n có cơ hội.

Bạn có quyền nói lên mối quan ngại của ḿnh về những hiểm họa, những hoàn cảnh bất an toàn tại nơi làm việc. Có 11 điều luật (1) cho phép OSHA giúp đỡ những người như bạn. Những điều luật này bảo vệ hầu hết các hăng tư nhân và một số nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang. Có vài phương pháp bảo vệ đặc biệc dành riêng cho nhân viên trong ngành vận tải và trong các hăng chế tạo nhân lượng hạt nhân hoặc trong cơ quan bảo vệ môi sinh.Khó có thể chứng minh được những trường hợp bị đối xử phân biệt. Nhưng nếu bạn thật sự bị người chủ trả đũa v́ đă nói lên mối quan ngại của bạn về môi trường ô nhiễm hoặc hoàn cảnh bất an toàn tại nơi làm việc, OSHA có thể giúp bạn. Nếu bạn nghĩ ḿnh bị đuổi việc, chuyển vào nơi khác làm việc hoặc bị đổi vào những ca mà bạn không muốn làm, v́ bạn đă có hành động bảo vệ chính bạn và những người khác, OSHA sẽ điều tra hồ sơ khiếu nại của bạn. Nếu kết quả điều tra cho thấy có sự phân biệt đối xử, trong vài trường hợp, OSHA có thể thưa chủ nhân của bạn để bạn được phục chức, hoàn trả lương bổng và quyền lợi cho bạn, và bạn không phải trả một chi phí nào. 

Khi Nào Th́ Nên Khiếu Nại?

Ngay lập tức! Theo luật, hầu hết các công nhân chỉ có 30 ngày để báo cho cơ quan OSHA khi bị đối xử phân biệt. Nếu bạn muốn xử trí theo cách khác, chẳng hạn khiếu nại đến Công Đoàn (Union), bạn cũng nên liên lạc với OSHA ngay lập tức. Ngay sau khi bạn biết được bất cứ trường hợp phân biệt đối xử nào xảy ra, bạn hăy gọi cho văn pḥng OSHA để họ bắt đầu tiến hành điều tra. Để khiếu nại hoặc liên lạc với OSHA, bạn có thể gọi 1-800-321-OSHA; để lấy thông tin liên lạc văn pḥng OSHA địa phương, xin vào trang http://www.osha.gov/html/RAmap.html; để nộp đơn khiếu nại trên mạng lưới, xin vào http://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html.

Như Thế Nào Mới Được Xem Là Đối Xử Phân Biệt?

Bất cứ hành động đối nghịch nào đối với bạn xảy ra ngay sau khi bạn cố gắng cải tiến vấn đề an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc đều được xem là hành động phân biệt đối xử. Những hành động này bao gồm đuổi việc, giáng cấp, chuyển việc, chuyển ca, từ chối lên chức hoặc tăng lương mà lẽ ra bạn đáng được; từ chối những quyền lợi khác của bạn, chẳng hạn như ngày nghỉ bệnh hay nghỉ lễ, quấy rối, đưa vào sổ đen; lấy lại trợ cấp nhà cửa, hủy hoại uy tín ngân hàng, hoặc giảm lương hay giảm giờ làm việc của bạn.

Để chứng minh bạn đă bị phân biệt đối xử, OSHA cần chứng minh rằng chủ nhân của bạn đă đuổi bạn hoặc chuyển việc làm của bạn một cách bất công v́ bạn đă lên tiếng góp ư khắc phục hoàn cảnh bất an và ô nhiễm tại nơi làm việc. Bạn bị đối xử khác biệt so với những đồng nghiệp của bạn, những người không khiếu nại về mối nguy hiểm đó. Hơn nữa, việc phân biệt đối xử phải xảy ra vào khoảng thời gian bạn bày tỏ mối lo ngại của bạn về những hiểm hoạ nơi làm việc.

Tôi Có Thể Làm Ǵ?

Bạn có thể giúp cơ quan OSHA điều tra trường hợp của bạn bằng cách cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho trường hợp của bạn. Ghi lại những điều đă nói trong cuộc hợp với chủ nhân của bạn. Sao lại các phiếu đánh giá công việc gần nhất. Chỉ ra các nhân chứng, những người có thể làm chứng hoặc xác minh trường hợp của bạn.

Tôi Có Thể Khiếu Nại Ở Đâu?

Các văn pḥng OSHA địa phương đều nhận hồ sơ khiếu nại về trường hợp phân biệt đối xử và hoàn cảnh nguy hiểm nơi làm việc. Nhân viên được huấn luyện đặc biệt sẽ thi hành việc điều tra. Trong vài trường hợp, bạn phải tŕnh văn bản khiếu nại. Nếu OSHA không thể giúp bạn, nhân viên điều tra sẽ đề nghị những phương pháp khác. Để khiếu nại, bạn có thể gọi 1-800-321-OSHA; để lấy thông tin liên lạc văn pḥng OSHA địa phương, xin vào trang http://www.osha.gov/html/RAmap.html; để nộp đơn khiếu nại trên mạng lưới, xin vào http://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html.

Cuộc Điều Tra Sẽ Kéo Dài Bao Lâu?

Thông thường, OSHA bắt đầu điều tra trong ṿng hai hoặc ba tháng. Càng nhiều bằng chứng hỗ trợ cho đơn khiếu nạn của bạn và càng nhiều nhân chứng được phỏng vấn th́ thời gian giải quyết hồ sơ của bạn càng kéo dài. Nhưng càng nhiều tài liệu thông tin, OSHA càng dễ thành công hơn trong việc chứng minh lời khiếu nại của bạn.

Mặc khác, nếu OSHA không đủ bằng chứng để chứng minh bạn thật sự bị đối xử phân biệt, hồ sơ khiếu nại của bạn có thể sẽ bị băi bỏ do thiếu yếu tố chứng minh.

OSHA Giúp Bạn Điều Ǵ?

Nếu có bằng chứng đầy đủ chứng minh bạn thật sự đă bị trừng phạt hoặc trả đũa v́ thực hiện quyền lợi của bạn về an toàn và sức khoẻ trong lao động, OSHA sẽ yêu cầu chủ nhân của bạn bồi thường lại tất cả những tổn thất mà bạn phải chịu do hành vi đối xử phân biệt này. Nếu chủ nhân của bạn không tự giác thực hiện theo điều thoả thuận, trong vài trường hợp, OSHA có thể khởi tố chủ nhân của bạn.

Nếu hồ sơ của bạn có đầy đủ bằng chứng, OSHA sẽ cố lấy lại việc làm cho bạn nếu bạn bị đuổi việc, phục hồi thâm niên và phúc lợi của bạn chẳng hạn như thời gian nghỉ lễ, và tiền lương của bạn - cả giờ phụ trội - trong suốt thời gian đáng lư ra bạn có thể đi làm. Bạn có thể không muốn trở lại làm việc cho một người chủ đă có những hành động phân biệt đối xử đối với bạn. Điều đó không sao. Nhưng bạn vẫn có thể yêu cầu họ bồi thường lương cho bạn trong thời gian bạn bị đuổi việc một cách bất công. Trong vài trường hợp, OSHA cũng có thể yêu cầu chủ hăng bồi hoàn thêm cho bạn về những hậu quả đă gây ra do đối xử sai trái.

*   *   *

(1) Đạo Luật An Toàn và Sức Khoẻ năm 1970; Đạo Luật Hỗ Trợ Giao Thông Đường Bộ; Đạo Luật Đáp Ứng Khẩn Cấp về Khoán Chất Amiăng; Đạo Luật Quốc Tế Về An Toàn Công Tăng Nơ; Đạo Luật Cải Tổ Năng Lượng; Đạo Luật Không Khí Trong Lành; Đạo Luật Đáp Ứng, Bồi Thường và Trách Nhiệm về Môi Trường Toàn Diện; Đạo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nguồn Nước Liên Bang; Đạo Luật Vệ Sinh Nước Uống; Đạo Luật Thải Rác Chất Rắn; Đạo Luật Kiểm Soát Độc Tố.

Đây là một trong những loạt tài liệu thông tin quan trọng với các tiêu chuẩn, điều luật và chương tŕnh của Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Tài liệu không áp đặt các điều tuân thủ mới và không có tính cách pháp lư. Để tuân thủ theo các quy định và điều luật của OSHA, xin xem Điều 29 Bộ Điều Lệ Liên Bang (Title 29 of the Code of Federal Regulations).

Posted on Thursday, April 07 @ 11:12:08 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about An Toàn Lao Động
· News by ngochuynh


Most read story about An Toàn Lao Động:
An Toàn Cơ Khí

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang