Đ̣i Tự Do Cho TNLT Ở Quốc Hội Hoa Kỳ
Date: Sunday, April 06 @ 21:18:41 EDT
Topic: Tù Nhân Lương Tâm


Tù Nhân Lương Tâm: Một Mũi Nhọn Của Ngày Vận Động Cho Việt Nam

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

http://machsong.org

Ngày 6 tháng 4, 2014

Trong một buổi hội luận gần đây, có người thắc mắc tại sao chúng tôi đặt nặng vấn đề tù nhân lương tâm: “Tại sao không tập trung đạt dân chủ th́ tự động các tù nhân lương tâm sẽ được giải thoát?”

Câu hỏi này là cơ hội để chúng tôi chỉ ra rằng chính các tù nhân lương tâm là những dũng tướng trên tuyến đầu của cuộc tranh đấu cho dân chủ, mà nay đang lâm nạn. Nếu không bằng mọi cách giải cứu họ, th́ tương lai dân chủ sẽ măi măi mờ mịt.

Do đó, đ̣i tự do cho tất cả tù nhân lương tâm là một mũi nhọn của Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014. Các phái đoàn vận động, và có 30 phái đoàn như vậy, tại mỗi buổi tiếp xúc đều cầm theo danh sách tù nhân lương tâm để kêu gọi các dân biểu “đỡ đầu”. Đă có đến gần trăm buổi tiếp xúc như vậy. Một số vị dân biểu đă ngỏ ư sẽ đỡ đầu như là Ted Poe (Cộng Hoà, Texas), Gerry Connolly (Dân Chủ, VA), Al Green (Dân Chủ, Texas), Loretta Sanchez (Dân Chủ, California)…

Thêm vào đó, các phái đoàn đều kêu gọi cả bên Hạ Viện lẫn bên Thượng Viện cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP) với Việt Nam, và điều kiện tiên quyết vẫn là trả tự do cho mọi tù nhân lương tâm.

 

Phái đoàn Houston trước Điện Capitol, ngày 26 tháng 3, 2014

 Phái đoàn tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong ngày 26 tháng 3, tức ngày đầu của cuộc tổng vận động, cũng nêu vấn đề tự do cho mọi tù nhân lương tâm.

Tại buổi điều trần cùng ngày trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos, cựu tù nhân lương tâm LM Phan Văn Lợi là một nhân chứng phát biểu. Ngày hôm sau, ba cựu tù nhân lương tâm tham gia tham luận đoàn tại Hội Nghị Xă Hội Dân Sự Việt Nam: Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn và Kư Giả Trương Minh Đức.

Từ năm 2008, BPSOS đă bắt đầu chương tŕnh can thiệp cho tù nhân lương tâm. Chương tŕnh này hoạt động âm thầm cho đến tháng 7 năm ngoái th́ được chính thức công bố dưới tên “Chiến Dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.”

Chiến dịch gồm 5 bộ phận.

Thứ nhất là vận động dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu tù nhân lương tâm Việt Nam. Đỡ đầu có nghĩa là dùng mọi phương tiện mà họ có được để tranh đấu cho tù nhân lương tâm không bị lăng quên và được trả tự do. Sẽ rất khó cho các vị dân biểu ủng hộ Việt Nam tham gia TPP hay bênh vực cho Việt Nam về các lănh vực khác khi mà tù nhân lương tâm được họ đỡ đầu vẫn c̣n trong tù.

Thứ hai là bảo vệ cho tù nhân lương tâm không bị tra tấn, đánh đập, ngược đăi trong thời gian c̣n tù đày. Đầu năm nay BPSOS phổ biến bản phúc tŕnh về tra tấn để vận động Việt Nam xoá bỏ tra tấn. Các văn pḥng dân biểu và thượng nghị sĩ đều nhận được bản phúc tŕnh này do các phái đoàn trao tận tay.

Thứ ba là chương tŕnh kêu gọi mỗi người Việt ở hải ngoại kết nghĩa với một tù nhân lương tâm. Kết nghĩa có nghĩa là liên lạc thường xuyên để cổ động tinh thần của gia đ́nh tù nhân lương tâm, yểm trợ tài chánh trong phạm vi khả năng, và báo động cho BPSOS khi tù nhân lương tâm cần sự can thiệp đặc biệt và chuyên môn.

Thứ tư là tạo phương tiện và điều kiện cho thân nhân của các tù nhân lương tâm có tiếng nói trên trường quốc tế. Ngày 16 tháng 1, BPSOS sắp xếp để Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos. Đây chỉ là bước khởi đầu trong một nỗ lực dài hạn để giúp thân nhân của tù nhân lương tâm trở thành những nhà tranh đấu hữu hiệu cho nhân quyền của người đang ở trong tù.

Thứ năm là phục hồi khả năng tranh đấu cho các tù nhân lương tâm sau khi được tự do. Không ít các cựu tù nhân lương tâm mà trước đây đă nhận sự trợ giúp trong chương tŕnh kể trên của BPSOS từ 2008 nay vẫn tiếp tục con đường tranh đấu cho lư tưởng của họ và đồng thời giúp cho các tù nhân lương tâm c̣n đang trong tù.

Tôi thiết tha kêu gọi mỗi phái đoàn, đă từng cầm trong tay hồ sơ tù nhân lương tâm để kêu gọi các dân biểu đỡ đầu, cũng vận động thành viên của ḿnh đứng ra kết nghĩa với tù nhân lương tâm. Một số phái đoàn đă làm điều này. Tôi cũng kêu gọi mọi đồng hương, nếu đă có ḷng với dân tộc và quê hương, kết nghĩa với một tù nhân lương tâm. Nếu ai ai cũng làm vậy th́ rất nhanh chóng mọi tù nhân lương tâm đều có người kết nghĩa.

Được vậy th́ chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn đến nhân quyền, tự do và dân chủ cho 90 triệu đồng bào trong nước.  

Để kết nghĩa với tù nhân lương tâm, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

Bài liên quan:

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&new_topic=41

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2826