Lên tiếng về bài viết liên quan MS Chính
Date: Thursday, June 28 @ 20:34:26 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


Bản Lên Tiếng của BPSOS

Về bài báo liên quan đến MS Nguyễn Công Chính

Ngày 28 tháng 6, 2012

Ngày hôm nay chúng tôi nhận được email của nhiều thân hữu hỏi thăm về một bài viết đăng trên trang blog Dân Làm Báo liên quan đến Ms. Nguyễn Công Chính. Thông tin trong bài viết này hoàn toàn sai, có thể gây nguy hại cho những người ở trong nước, kể cả Ms. Chính và gia đ́nh cũng như những người đang giúp đỡ họ. Do đó chúng tôi có trách nhiệm lên tiếng.

Theo chúng tôi được cho biết, những người trong cuộc ở trong nước đă liên lạc nhóm thực hiện trang Dân Làm Báo và trang blog này đă rút bài viết ấy xuống sau khi phối kiểm thấy nội dung của nó không chính xác.Ngoài vấn đề Ms. Chính ra, bài báo c̣n nhắc đến trường hợp của Bà Phạm Thị Phượng. Những thông tin về trường hợp này cũng hoàn toàn sai. Bà Phượng là thành viên của một đảng chính trị th́ khi việc xẩy ra, một cơ quan truyền thông như đài RFA lẽ đương nhiên liên lạc với đảng chính trị ấy để lấy tin hay phối kiểm tin, chứ không khi nào lại lấy tin từ một tổ chức đệ tam nhân rồi chạy tin bừa băi.

Thực ra, chính phóng viên đài RFA và đảng chinh trị ấy đă liên lạc với chúng tôi để báo động về trường hợp của Bà Phượng chứ không phải ngược lại như được mô tả bởi bài viết trên trang Dân Làm Báo.

Khi biết được hoàn cảnh của đàn con nheo nhóc của Bà Phượng nay bị bơ vơ không chỗ nương tựa ở Thái Lan, chúng tôi đă phối hợp ngay với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để di chuyển các em đến nơi an toàn và rồi đưa các em đi định cư gấp rút ở một quốc gia Bắc Âu v́ lư do nhân đạo.

Qua kinh nghiệm của bài viết kể trên, chúng tôi hy vọng rằng nhóm thực hiện trang Dân Làm Báo từ nay sẽ phối kiểm kỹ lưỡng với những người trong cuộc, nhất là những người ở trong nước, để tránh gây nguy hiểm đến vận mạng hay tổn hại đến danh dự của họ, chưa nói đến việc gây chia rẽ giữa họ với nhau.

Chúng tôi cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của người ở hải ngoại: cần phối kiểm tính chính xác của tin trước khi chuyển tin hay b́nh luận tin, nhất là khi tin ấy có những điểm không hợp lư và có thể gây nguy hại cho đồng bào trong nước.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2458