Công Báo Điều Trần
Date: Friday, June 08 @ 17:55:12 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


PH̉NG QUẢN LƯ SÂN BAY VÙNG ĐÔ THỊ HOA THỊNH ĐỐN
PH̉NG QUẢN LƯ GIAO THÔNG TRUNG CHUYỂN VÙNG ĐÔ THỊ HOA THỊNH ĐỐN

Thông báo buổi điều trần công cộng về đề xuất điều chỉnh thiết kế cho kế hoạch mở rộng đường 772 ra sân bay Dulles của Quận Fairfax và Loudoun, Virginia do Pḥng Quản Lư Giao Thông Trung Chuyển Vùng Đô Thị Hoa Thịnh Đốn cùng Ban Quản Lư Giao Thông trung Chuyển Liên Bang và Pḥng Quản Lư Sân Bay Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức như sau:

Điều Trần Số 575
Thứ Tư ngày 13 tháng Sáu năm 2012
Trường Trung Học Herndon
700 Phố Bennett
Herndon, Virginia 20170
(Đường 980 và 914 Fairfax hoặc Xe Buưt số 5 Reston)

Buổi điều trần bắt đầu lúc 7 giờ tối.

Mở cửa lúc 6 giờ rưỡi tối.
PH̉NG QUẢN LƯ SÂN BAY VÙNG ĐÔ THỊ HOA THỊNH ĐỐN

PH̉NG QUẢN LƯ GIAO THÔNG TRUNG CHUYỂN VÙNG ĐÔ THỊ HOA THỊNH ĐỐN

 

Kế Hoạch Đề Xuất Tổng Thể và Đánh Giá Môi Trường

Điều Chỉnh Thiết Kế Kỹ Thuật Sơ Bộ cho Dự Án

Tàu Điện Ngầm Hành Lang Dulles

Giai đoạn 2: Mở Rộng Tuyến Đường 772 Đi Sân Bay Dulles

của Quận Fairfax và Loudoun, Virgnia

 

Văn Kiện R12-01

 

Mục đích

Thông báo buổi điều trần công cộng về đề xuất điều chỉnh thiết kế cho kế hoạch mở rộng đường 772 ra sân bay Dulles của Quận Fairfax và Loudoun, Virginia do Pḥng Quản Lư Giao Thông Trung Chuyển Vùng Đô Thị Hoa Thịnh Đốn cùng Ban Quản Lư Giao Thông trung Chuyển Liên Bang và Pḥng Quản Lư Sân Bay Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức như sau:

 

Điều Trần Số 575

Thứ Tư ngày 13 tháng Sáu năm 2012

Trường Cấp Ba Herndon

700 Phố Bennett

Herndon, Virginia 20170

(Đường 980 và 914 Fairfax hoặc Xe Buưt số 5 Reston)

 

Buổi điều trần bắt đầu lúc 7 giờ tối.

Mở cửa lúc 6 giờ rưỡi tối.

 

Địa điểm này có lối vào cho xe lăn. Cá nhân nào cần hỗ trợ đặc biệt như thông dịch ngôn ngữ kí hiệu hoặc các dàn xếp khác để tham gia buổi điều trần, hoặc cần tài liệu ở dạng khác xin vuiḷng liên hệ Danise Peña tại số 202-962-2511 hoặc TTY: 202-638-3780 ngay để Metro có thể thu xếp kịp thời. Để yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ như thông dịch các thứ tiếng xin vui ḷng gọi 202- 962-1082.

 

Để biết thêm thông tin xin vô trang www.dullesmetro.com www.wmata.com/hearingsThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2438