Phiếu Đng Gp
Date: Saturday, September 03 @ 11:49:55 EDT
Topic: Cứu Trợ Thin Tai


 

 

 

Phiếu Đng Gp
Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhn Katrina

Họ Tn: _________________________________________________

Địa Chỉ: _________________________________________________

________________________________________________________

Điện Thoại: ______________________________________________

Số tiền đng gp: ____ $25   ____ $50   ____ $100  ____ $500 ____ tự điền

Xin đề ngn phiếu cho:  BPSOS v ghi phần memo: Katrina

V gởi về:

 BPSOS
 6066 Leesburg Pike, Suite 100
 Falls Church, VA 22041
 Attn: Nạn Nhn Katrina

Mọi đng gp sẽ được miễn trừ thuế. Xin chn thnh cảm ơn qu vị. This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=239