Chien Dich Van Dong Nhan Quyen Cho Viet Nam
Date: Tuesday, March 06 @ 02:03:40 EST
Topic: Tin Cập Nhật


Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư:  Sơ Kết Sinh Hoạt Ngày 5 tháng 3

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Khi trưa nay một phái đoàn khoảng 165 người vào bên trong để tham dự buổi tiếp xúc với Toà Bạch Ốc, hàng ngàn đồng hương biểu dương sự yểm trợ ở bên ngoài trong một rừng cờ.

Tiếp xúc với phái đoàn người Mỹ gốc Việt gồm hai giám đốc văn pḥng thuộc Toà Bạch Ốc. Vị Giám Đốc Văn Pḥng Đối Tác Quần Chúng (Office of Public Engagement) ghi nhận rằng đây là một hội tụ chưa từng thấy ở Toà Bạch Ốc về vấn đề nhân quyền và tự do. Ông cho rằng số 130 ngàn người kư thỉnh nguyện thư là chỉ dấu cho mối quan tâm về t́nh h́nh nh ân quyền ở Việt Nam và về khả năng huy động của tập thể người Việt.

Vị Giám Đốc văn pḥng Đặc Trách Đối Tác Toàn Cầu (Office of Global Engagement) cho biết rằng văn pḥng của Ông vừa mới được thành lập và tập thể người Việt là nhóm đầu tiên mà Ông tiếp x úc. Ông ngỏ ư muốn hợp tác với công đồng người Việt để cùng giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến Việt Nam.Vị giám đốc văn pḥng Hợp Tác Toàn Cầu của Bộ Ngoại Giao cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đă hợp tác chặt chẽ với một số cộng đồng di dân và tị nạn để giải quyết các vấn đề thuộc quốc gia nguyên quán của họ. Bộ Ngoại Giao cho biết sẵn sàng áp dụng công thức ấy với cộng đồng người Việt.

Riêng Phụ Tá Ngoại Trưởng Mike Posner, Giám Đốc Văn  Đốc Văn Pḥng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao nhận xét rằng 130 ngàn chữ kư của người Mỹ gốc Việt sẽ làm tăng sức mạnh cho v ăn pḥng của Ông khi đối tác với Việt Nam. Vị phụ tá của Ông đang chuẩn bị sang Việt Nam vào tuần tới đây.

Tham luận đoàn của người Việt gồm ba người trẻ, nói lưu loát và tạo được niềm xúc động nơi cử toạ.

Khi phái đoàn rời khỏi Toà Bạch Ốc, một nhóm nhỏ đă ở lại để trao đổi riêng với một số nhân viên Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao về cơ chế hợp tác dài hạn, có phản hồi, có theo dơi tiến triển.  Một cơ chế và tiến tŕnh như vậy sẽ mở ra nhiều cơ hội để nhiều vấn đề tuần tự được nêu lên và cùng nhau t́m giải pháp.  Đây là viên gạch nền tảng mở đầu cho sự hội ư giữa Hành Pháp Hoa Kỳ và tập thể người Mỹ gốc Việt. Hai bên cũng trao đổi về cách sử dụng danh sách tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm để làm chuẩn mực đo lường tiến triển về nhân quyền và tránh t́nh trạng Việt Nam thả dăm người nhưng bắt hàng loạt mà lại rêu rao là có cải thiện.

Cũng trong ngày hôm nay, một bộ phận của phái đoàn đă tiếp xúc với Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hoà, Arizona), người vừa đến Việt Nam , và nêu lên hai đề nghị. Đề nghị thứ nhất là áp dụng cùng chính sách đối với Miến Điện trước đây: đ̣i hỏi Việt Nam trả toàn bộ tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm và dùng đó để đo lường mức độ cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Vấn đề thứ hai liên quan đến tài sản của công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm bởi chính sách tịch thu nhà đất của chính quyền Việt Nam. Một số người khác cùng lúc đă gặp Dân Biểu David Price (Cộng Hoà, North Carolina) và tŕnh bày về những sai sót trong bản phúc tŕnh hàng năm về t́nh trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Trong khi ấy đồng hương ở khắp Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch lấy chữ kư. Tính đến 12 giờ khuya ở Hoa Thịnh Đốn, con số kư thỉnh nguyện đă vượt quá 135 ngàn. Với nhịp độ này mục tiêu đạt 150 ngàn vào ngày 8 tháng 3 là điều khả thi.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2374