Nói Chuyện Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Date: Thursday, July 31 @ 14:55:57 EDT
Topic: Truyện Ngắn


Hưng Yên

Tục ngữ ca dao của Việt Nam ta - phải nói là cả rừng - v́ nó nhiều lắm. Chỉ nội một cuốn Tục Ngữ, Thành Ngữ, Ca Dao và Dân Ca Việt Nam của soạn giả Trần Ngọc Ngải mà đă có: tục ngữ 4.079 câu, thành ngữ 5.809 câu, ca dao 5.010 câu và dân ca 1.449 câu. Nếu đem bàn từng câu, cộng thêm với những giải thích, rồi thêm mắm, dặm muối vô nữa th́ có lẽ nó sẽ phải dầy bằng cả bộ tự điển bách khoa mất.Để làm việc này, cả về khả năng lẫn tài trí, dứt khoát là chúng tôi không thể làm nổi. Bởi thế trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ xin nói đến một số ít câu mà chúng ta c̣n thường thấy xuất hiện trên sách báo hoặc c̣n được nói tới trong dân gian để làm vui cho quư độc giả trong những lúc trà dư tửu hậu, hay những khi lai rai tôm khô củ kiệu, ực Heineken, tán dóc để quên bớt đi những mệt nhọc v́ phải cầy ngày cầy đêm cho có đủ tiền mà trả cho hết những bill này đến bill khác.

Ai lại không biết mọi loài mọi vật ở trên đời sở dĩ mà sống được là phải nhờ có: ăn, uống và thở, c̣n những thứ khác dù là ǵ đi nữa th́ cũng chỉ là để thêm vào cho cuộc sống thêm phần phong phú, tươi đẹp hơn mà thôi. Các cụ ta ngày xưa làm quái ǵ có TV, tủ lạnh; làm quái ǵ có bếp ga, bếp điện; làm quái ǵ có... rất nhiều thứ như chúng ta đang có bây giờ, ấy thế mà xem ra các cụ vẫn cứ ung dung ra phết.

Trong ba thứ cần thiết nhất cho cuộc sống là ăn, uống và thở th́ nước và khí trời Đấng Tạo Hoá đă cho ta sẵn trong trời đất, chả cần phải mua, chả cần phải làm mới có. Khí trời chỗ nào lại chả có, nước đă có nước mưa, nước giếng c̣n không th́ ra sông, ra suối mà múc, chỉ c̣n có ăn là phải lo thôi. Mặc dù "ăn" được các cụ cho đứng hàng đầu trong tứ khoái, nhưng các cụ lại bảo: "Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn" hoặc "Người quân tử ăn chẳng cần no"! Nếu "ăn" chỉ để mà sống th́ cho cái ǵ vào bụng lại chả được. Ngày c̣n trong tù cải tạo, chúng tôi chỉ được cho ăn toàn khoai lang khô, khoai ḿ khô hay bo bo thôi mà cũng có chết đâu? Nhưng nếu chỉ ăn để mà sống như thế th́ cuộc sống c̣n ǵ là thú vị nữa, c̣n ǵ là đáng sống nữa? Thế th́ theo thiển ư của chúng tôi, câu: "Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn" hoặc "Người quân tử ăn chẳng cần no" chỉ là sản phẩm của mấy cụ đồ nho vừa gàn vừa nghèo. Thấy người ta nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, ăn sung mặc sướng, c̣n ḿnh th́ "kiết xác" bèn tự an ủi bẳng mấy câu trên cho nó đỡ tủi, chứ ăn chỉ cốt đề mà sống th́ "ăn" như thế không thể đứng đầu trong tứ khoái được. Cụ Tú Xương ngày xưa nghèo rớt mồng tơi: "Vợ lăm le đi ở vú, con tấp tểnh đi bồi " mà c̣n mơ "sáng rượu sâm banh tối sữa ḅ" nữa là! "Ăn để mà sống" nhưng nếu không sống th́ làm sao mà ăn? Vua chúa, quan quyền xưa cũng như nay họ có chịu "ăn chỉ để mà sống" khối ra đấy, hay họ ăn toàn những cao lương mỹ vị? Thế th́ họ là bọn "thất phu" cả chắc? Trong bài Khóc Bạn, cụ Nguyễn Khuyến đă khóc cụ Dương Khuê như thế này:

Rượu ngon không có bạn hiền

Không mua không phải không tiền không mua!

Thế th́ "Tha hương ngộ cố tri", gặp bạn hiền mà không có rượu ngon, thức nhắm tốt th́ c̣n ra cái thể thống ǵ nữa nào?

Đă coi thường miếng ăn th́ chớ, các cụ ta ngày xưa lại c̣n bảo: "Miếng ăn là miếng nhục". Câu này có lẽ cốt chỉ là để chặn bớt mấy tay tham ăn tục uống, cứ ngồi vào mâm là cắm đầu mà ăn, trợn mắt mà nuốt, không biết đằng trước có ǵ, đằng sau có ǵ, bên phải có ǵ, bên trái có ǵ. Hoặc ăn lén ăn lút, ăn vụng ăn trộm, ăn như thế mới là "ăn nhục", chứ cứ đàng hoàng mà ăn, hợp lư mà nuốt th́ nhục cái nỗi ǵ? Bởi thế các cụ ta mới lại có câu: "Có thực mới vực được đạo", nho nhe một tí th́: "Dĩ thực vi tiên". Đói rủn chân tay th́ chẳng những "ngủ" không được mà… giá có "làm ǵ" cũng chẳng ham nói chi đến những thứ khác.

Cứ lẩn thẩn ngồi mà nghĩ th́ thấy ngay trong ca dao, tục ngữ của ta chỉ nội một vấn đề ăn uống thôi đă thấy có những câu mâu thuẫn với nhau. Tuy coi ăn uống không phải là vấn đề quan trọng nhưng các cụ lại khuyên: "Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau". Lời khuyên này hợp lư quá đi chứ, ăn cỗ mà đến sau th́ chỉ c̣n có nước gặm xương hoặc húp nước cặn chứ c̣n ǵ nữa đâu mà ăn, nhất là lại ở vào thời các cụ ta ngày xưa, thức ăn thức uống đâu có ê hề như bây giờ. Hơn nữa các cụ ta ngày đó lại "sĩ diện" ghê lắm, ăn thừa với ăn sau là không có chịu đâu. Ăn cỗ th́ phải đi trước để khỏi bị ăn thừa hoặc mất phần ăn, trái lại "lội nước" mà le te đi trước, lỡ gặp phải chỗ sâu không biết, hụt cẳng chết đuối th́ sao?

Ngồi vào mâm là cứ cắm đầu mà ăn, trợn mắt mà nuốt, ăn hết cả phần người khác, để nhắc nhở mấy tay tham ăn tục uống này, các cụ ta nhẹ nhàng bảo: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng ". Mà cũng lạ, cứ để ư mà xem, hễ gặp phải cái thứ ăn tục là thế nào cũng nói phét, bởi thế người ta mới có câu "Ăn tục nói phét". Lúc ăn th́ cắm đầu xuống, ăn không kịp nhai, nuốt không kịp thở, nhưng sau khi đă tọng đầy họng rồi th́ lại một tấc lên đến trời, ba hoa phét lác, nói mà không biết là ḿnh nói đúng hay nói sai, bất cần hậu quả. Để khuyên bảo hạng người này, tục ngữ ta có câu "Ăn có nhai, nói có nghĩ ". Ăn mà không nhai th́ làm sao mà biết được món ăn ngon hay không, làm sao tránh khỏi nuốt phải xương, phải sạn? C̣n nói mà không nghĩ th́ làm sao tránh khỏi nói bậy nói bạ, nói láo nói lếu, có khi sinh ra vạ miệng.

"Ăn không nói có" đó là cái thứ người có nói không, không nói có, đặt điều đặt chuyện, vu oan giá họa hoặc lừa bịp người ta cốt để thủ lợi hoặc với một mưu đồ bất chánh nào đó. Loại người này là thứ chả ra ǵ, chẳng nên đến gần!

Chỉ nội có một chữ "ăn" thôi mà đă có đến mấy chục câu, c̣n nào là những: Ăn trên ngồi trốc, Ăn ốc nói ṃ, Ăn vóc học hay, Ăn sổi ở th́, Ăn sống nuốt tươi, Ăn mặn nói ngay c̣n hơn ăn chay nói dối, Ăn cháo đá bát, Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, v.v. C̣n nhiều nữa các cụ ạ, nhưng sợ nếu kể hết ra đây e quư vị sẽ nhàm chán. Vậy nên chúng tôi xin được nói sang một vấn đề khác, dĩ nhiên là nó cũng nằm trong phạm vi tục ngữ, ca dao thôi.

Ai cũng bảo thời xưa các cụ ta đạo đức hơn bây giơ, dĩ nhiên thời nào cũng phải ăn, phải yêu. Có "ăn" mới có sống, c̣n có "yêu" mới có người nối dơi tông đường, các cụ chẳng đă có câu "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" là ǵ đấy. Thường cứ "ăn nhiều" th́ "yêu khoẻ", mà ai có quyền ăn nhiều, uống nhiều bằng mấy ông vua. Các vị ấy ăn nhiều yêu khoẻ, ngày đêm "yêu" lu bù rả rích, yêu quá hoá… chết yểu! Ông nào sống được đến 45 tuổi là đă thọ lắm rồi. Thế nhưng bỏ ra ngoài cái thành phần quá đặc biệt ấy th́ các cụ ta ngày xưa điều độ hơn chúng ta bây giờ nhiều lắm. Con trai, con gái muốn lấy vợ lấy chồng là phải có sự đồng ư của cha mẹ, phải được cha mẹ lo cho, thế nên mới có câu "Dựng vợ, gả chồng". Ngày xưa th́ "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", chứ bây giờ th́ "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy". Ngồi đấy cho nó có đủ bộ phận, đủ "lễ nghi quân cách" chứ giả sử như cha mẹ có không đồng ư th́ cũng chả sao, chúng nó lấy nhau th́ cũng vẫn cứ lấy nhau!

Đă "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy " th́ chả lẽ các cụ ta ngày xưa không biết yêu à? Lấy ai cũng được, miễn là cứ có đủ "Trống" đủ "Mái" là được à? Rồi c̣n những "Nam nữ thọ thọ bất thân", trai gái nếu không phải vợ chồng th́ cấm ngặt không có được xáp vào với nhau, đức Thánh Khổng đă dậy thế. Vâng nếu chỉ xét qua thôi th́ nó là thế, nhưng nếu đi sâu vào tục ngữ, ca dao của ta th́ "nói vậy mà không phải vậy". Các cụ ta xưa cũng yêu ra phết ấy chứ, chẳng những thế mà c̣n yêu "ẩu" nữa là đằng khác.

Cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa là một tay "nho chùm", chữ thánh hiền một bụng, c̣n ai thấm nhuần "giáo lư" của đức Thánh Khổng hơn cụ nữa, đáng lẽ th́ cụ phải nghiêm túc lắm, thế nhưng mà không đâu, cụ là tay tổ "yêu ẩu" đấy. Trong suốt cuộc đời, khi lên voi, lúc xuống chó, chuyện kể rằng thuở c̣n là học tṛ, đă có một thời cụ yêu mê mẩn một em đào hát, yêu đến nỗi cụ xin được làm một chân đánh trống cho nhà hát để được gần người trong mộng. Một hôm theo em đi hát ở đâu đó, có lẽ nhiệm vụ của cụ là vừa mang trống vừa gánh đồ cho em. Đến một quăng đồng vắng, không biết bằng cách nào, bằng văn hay bằng vơ, hoặc năn nỉ ỉ ôi thế nào mà cụ đă "để nhẹ" được em một lần. Dĩ nhiên một khi "Con ong đă tỏ đường đi lối về" (Kiều) rồi th́ t́nh cũng nhạt và sau đó th́ "Anh đi đường anh, tôi đường tôi" (thơ Thế Lữ). Đường đời trăm ngả, bẵng đi một thời gian khá lâu, một hôm em lại được gọi đi hầu hát cho một vị quan lớn nọ. Khi nh́n thấy ngài, tưởng ai, hoá ra là cái "thằng" đánh trống phải gió độ nào! Nàng nhận ra chàng, c̣n chàng th́ quên béng đi không nhớ nàng là ai (đàn ông hay bạc t́nh thế đấy, khi chưa được th́ năn nỉ ỉ ôi, dai như đỉa đói, đến khi đă được rồi th́...) Để nhắc cho quan lớn nhớ lại chuyện xưa, trong bài hát em đă lồng vào câu:

Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng?

Hai câu thơ thật tuyệt, nhất là hai chữ "ứ hự" hay không thể tả được. Nó vừa nũng nịu vừa như phản đối mà không phải là phản đối. Em ứ hự không chịu đấy, nhưng nếu anh bạo tay một tí th́ cũng xong thôi, c̣n nếu mới thấy em ứ hự mà anh đă vội rụt ṿi lại th́ anh đúng là thằng... cù lần, có nhiều khi v́ "đă" quá mà em cũng ứ hự nữa.

Dĩ nhiên bây giờ th́ quan lớn nhớ rồi, có điều sau cuộc hát quan có làm ǵ nữa không th́... không ai biết.

Kể lại mẩu chuyện trên là chúng tôi chỉ muốn chứng minh là các cụ ta ngày xưa cũng yêu ra rít lắm, chả thế mà ca dao ta đă có những câu như:

Yêu em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo (anh) cũng qua.

Gian nan, vất vả thế nào anh cũng chịu, cho dù mất mạng cũng chẳng sao, cứ miễn là "yêu" được em th́ thôi. Thời bây giờ làm ǵ có cái chuyện trai đến ở nhà vợ, cưới xong là nó dẫn nhau đi mất biệt, năm thỉnh mười thoảng mới cho vợ nó về thăm bên nhà vợ một lần là đă quư lắm rồi, chứ "Trai ở nhà vợ như chó nằm gầm giường", mở miệng mắc quai, nhiều khi muốn cằn nhằn vợ một tí cũng sợ mích ḷng ông bà nhạc, nói chi đến cái chuyện:

Dậy con từ thuở c̣n thơ
Dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về!

Thời bây giờ đàn ông con trai mà chịu nép ḿnh ở bên nhà vợ, chịu để cho nhà vợ sai khiến th́ thường là dân cù lần chả ra ǵ, chứ vào thời các cụ ta xưa trước khi cưới được vợ lắm khi các chàng phải chịu nhiều gian khổ lắm, chả thế mà đă có chàng phải kêu lên:

Công anh làm rể đă ba năm trường
Nhà em lắm ruộng nhiều nương
Bắt anh tát nước cực ḷng (anh) lắm thay!

Tát nước, bửa củi, chăn trâu, cắt cỏ, ăn cơm nguội, nằm đầu hồi, trăm đắng ngàn cay thế mà có anh sau ba năm ở rể c̣n hụt cẳng không cưới được vợ, đau c̣n hơn hoạn ấy chứ! Không biết có phải v́ yêu hay không mà có cụ thay v́ sỏ mũi vợ dắt về nhà ḿnh th́ lại khăn gói quả mướp về ở hẳn bên nhà vợ. T́nh trạng này cũng thường xẩy ra vào thời xưa gọi là "cưới bắt rể ".

Ngày xưa trong nhà có con gái lớn, quá tuổi cập kê mà chưa có người rước đi cho th́ cha mẹ lấy làm lo lắng lắm, v́ nó như trái ḿn nổ chậm, vô phúc mà tự nhiên nó phĩnh bụng ra th́ cha mẹ chỉ c̣n có nước đeo mo vào mặt. Thế nhưng không phải v́ thế mà bạ ai các cụ cũng gả con gái cho đâu:

Có con mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho
Hoài con mà gả chồng xa
Trước là mất họ sau là mất con

Các bà các cô bây giờ nặng kí lắm, luôn luôn đứng hàng thứ nhất, anh nào quen thói vũ phu th́ cứ coi chừng, chỉ cần đụng nhẹ đến nàng một cái là cũng có thể bị c̣ng tay tống vô tù như chơi. Đừng có bắt chước các cụ ngày xưa mà bảo: "Một trăm đứa con gái không bằng cái ḥn... thằng con trai". Các cụ chỉ nói cho nó sướng cái lỗ miệng, cho nó bớt đi những bực tức khi bị chèn ép quá mức mà thôi, chứ thực ra các cụ cũng yêu bà xă thấy mồ:

Mũi em những tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo lông rồng trời cho...

Ối giời ơi! Người đẹp mặt hoa da phấn mà lông mũi tḥ ra ngoài cả đốt ngón tay th́ tôi đố vị nào có đủ can đảm "chụp" miệng vào mà hôn, thế mà v́ yêu quá hoá cuồng, có cụ lại bảo "lông rồng trời cho" đấy. Chưa hết đâu, c̣n nhiều nữa chứ:

Đêm nằm ngủ ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ th́ hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm...

Yêu đến thế th́ thôi chứ c̣n yêu thế nào nữa? Chẳng những chỉ yêu mà c̣n nịnh, nhưng một khi đă gét th́ sợi tóc chẻ tư , vạch lá t́m sâu, bới lông t́m vết, chả thế mà c̣n có những câu:

Khi yêu trái ấu cũng tṛn
Khi ghét trái bồ ḥn cũng méo

Hoặc:

Yêu nhau trăm sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Ghét nhau đào đất đổ đi ...

Hoặc:

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là cái nhẽ tự nhiên của con người, nếu không vậy th́ loài người làm sao c̣n tồn tại cho tới ngày nay. Chỉ có điều hơi khác là thời bây giờ phần lớn con trai con gái họ tự đi t́m lấy ư trung nhân, trước khi thành vợ thành chồng thường là anh "tán" chị, mà cũng có khi chị "tán" anh, khi đă chịu đèn nhau rồi cha mẹ đôi bên chỉ có việc đứng ra tác hợp cho thôi. C̣n các cụ ta xưa th́ khác, cha mẹ chọn vợ chọn chồng cho con cái. Nào là phải "môn đăng hộ đối", nào là "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" v.v. Thế nhưng không phải cụ nào cũng thụ động ngồi đó đợi cha mẹ kiếm vợ kiếm chồng cho đâu, các cụ cũng "tán" nhau ra phết đấy, bởi vậy mới có những câu ca dao như:

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Thời bây giờ chàng tán nàng bằng cách tặng hoa, bằng cách mời nàng đi ăn đi uống, đưa nàng đi shopping rồi mua tặng nàng cái này cái khác. Vật tặng càng đắt tiền th́ chàng càng có giá, nói một cách khác là chàng phải tỏ ra thật là "hào hoa phong... dật". Mà muốn được như vậy tất nhiên chàng phải có tiền, phải có "job" thơm, chứ không thể đơn thuần tán gái bằng nước bọt được, c̣n các cụ ta ngày xưa có khi chỉ tán gái bằng nước bọt thôi. Theo thiển ư của chúng tôi bài ca dao tán gái hay nhất có lẽ là bài "Tát Nước Đầu Đ́nh":

Hôm qua tát nước đầu đ́nh
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được th́ cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà?

Bốn câu mở đầu trên đây là bốn câu làm quen, để có cớ mà nói chuyện. Cũng như chúng ta bây giờ, trước khi muốn làm quen cô nào cũng phải lân la, giả vờ hỏi thăm cái này, hỏi thăm cái khác, đợi khi em chịu chuyện rồi mới từ từ bắt sang những vấn đề này, vấn đề khác được:

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đă lâu
Mai mượn cô ấy vào khâu cho cùng...

Bốn câu này là bốn câu tả oán để dẫn người đẹp đi vào mục đích chính của chàng. Áo anh sứt chỉ đă lâu mà tội nghiệp anh quá, chẳng có ai khâu cho cả v́ mẹ th́ già mà anh lại chưa có vơ, thế nên mai cô em vui ḷng vào khâu cho anh nhé. Dĩ nhiên khâu rồi anh sẽ trả công, mà trả một cách hậu hĩnh, chứ có phải là em làm không công cho anh đâu?!

Khâu rồi anh sẽ trả công
Ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho

Rồi chàng nêu ra rơ ràng những ǵ mà chàng sẽ cho khi nàng về nhà chồng:

Giúp em một thúng sôi ṿ
Một con lợn béo, một ṿ rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi trầm em đeo
Giúp em quan tám tiền treo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau...

Anh thật là một tay hào phóng quá sức, em chỉ giúp anh khâu lại một tí áo sứt chỉ đường tà thôi, thế mà khi em lấy chồng quà cáp anh cho thật là hậu hĩnh, nhưng khi nghĩ kỹ lại th́ rơ ràng chính anh là chồng em chứ c̣n ai vào đây nữa? V́ chỉ có chú rể mới phải đưa đến nhà vợ rượu tăm, lợn béo, chỉ có chú rể mới phải nạp tiền treo, tiền cưới, chỉ có thằng sắp cưới vợ mới phải sắm chiếu sắm chăn , mua nhẫn, mua trầm cho vợ. Chứ nếu là một thằng bá vơ nào khác lấy vợ mà anh lại sắm sửa cho như thế th́ anh đúng là một thằng... khùng, mà cũng ai cho phép anh làm như thế? Nhưng mà anh khôn bỏ mẹ, toàn là nói "vơ vào" thôi. Đấy, cứ tưởng là các cụ ta không biết tán gái đi!

Trong cả rừng tục ngữ ca dao của ta, nếu cứ ngồi mà ngẫm th́ thấy nó vừa phong phú vừa hay không thể tả được, mà như chúng tôi đă thưa với các vị ở đầu bài nĩi chuyện, chúng tôi không thể đủ tài, đủ lực để viết ra hết được. Chỉ xin cống hiến quư vị một chút gọi là câu chuyện văn chương trong những lúc trà dư tửu hậu. Có lẽ câu chuyện cũng đă dài, chúng tôi xin được tạm ngưng, hẹn tái ngộ cùng quư vị trong một dịp khác.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1359