Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26737116
page views since June 01, 2005
Kế hoạch vận động 2013-2014

Nhân Quyền

Kế Hoạch Tổng Vận Động Cho Nhân Quyền 2013-2014

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Bất kỳ cuộc vận động cho sự thay đổi tận gốc nào cũng đ̣i hỏi một nỗ lực trường kỳ, một trọng tâm chiến lược xuyên suốt thật rơ ràng, và tính cách đa dạng về chiến thuật khi thực hiện.

Trọng tâm chiến lược của kế hoạch vận động nhân quyền cho Việt Nam 2013-2014 là đẩy lùi sức kềm hăm của chế độ và giúp cán cân thế và lực nghiêng về phía người dân ở trong nước.

Về thực hiện, kế hoạch gồm nhiều mũi công với các hoạt động được sắp xếp cho phù hợp với các thời điểm quan trọng.  Thời gian 2 năm, 2013-2014, cho kế hoạch trùng hợp với nhiệm kỳ 2 năm thứ 113 của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Các Mũi Công Chiến Thuật Đa Dạng

Mũi thứ 1:  Áp lực Hành Pháp thực thi các biện pháp chế tài theo luật hiện hành

Hiện có 4 điều luật với biện pháp chế tài có thể nhắm vào Việt Nam: 

(1) Chỉ định là quốc gia phải quan tâm đặc biệt v́ đàn áp tôn giáo trầm trọng (CPC) chiếu theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành năm 1998

(2) Xếp Hạng 3 về buôn người chiếu theo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người ban hành năm 2000

(3) Ngưng mọi khoản ngoại viện đối với quốc gia nào cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ chiếu theo Luật Ngoại Viện năm 1961, được tu chính năm 1964

(4) Ngăn cản quy chế Hệ Thống Ưu Đăi Thuế Quan Phổ Quát (GSP) cho Việt Nam chiếu theo luật Mậu Dịch năm 1974, theo đó quốc gia nào cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ th́ không được hưởng GSPMũi thứ 2: Đặt điều kiện nhân quyền cho Việt Nam khi muốn nới rộng mậu dịch với Hoa Kỳ

(1)    Cài điều kiện nhân quyền vào thương ước Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP) về mậu dịch tự do, trong đó có Việt Nam, mà TT Obama dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 10 này để đệ tŕnh cho lưỡng viện Quốc Hội chuẩn duyệt

Mũi thứ 3: Vận động những luật mới với các điều khoản chế tài Việt Nam, gồm có:

(1)    Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1897): đưa vào Hạ Viện ngày 8 tháng 5 và thông qua tiểu ban đặc trách nhân quyền ngày 15 tháng 5, 2013

(2)    Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam (S 929): đưa vào Thượng Viện ngày 9 tháng 5, 2013

(3)    Luật ngăn chặn GSP cho Việt Nam (HR 1682): đưa vào Hạ Viện ngày 23 tháng 4, 2013

Mũi thứ 4: Vận động Liên Hiệp Quốc theo dơi và áp lực Việt Nam tôn trọng các công ước về nhân quyền đă kư kết:

(1)    Giúp cho người dân trong nước lên tiếng trực tiếp với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trong tiến tŕnh Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện (UPR) đối với Việt Nam

(2)    Hướng dẫn dân trong nước về những “thể thức đặc biệt” để báo động với LHQ các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam

Các mũi 1-3 có tác dụng nới lỏng sự kềm hăm của chế độ. Mũi 4 có tác dụng tăng thế và lực cho dân.

Các Thời Điểm Quan Trọng

Một số thời điểm được dùng làm mốc điểm cho việc thực hiện kế hoạch gồm có:

Tháng 5 năm 2013:

- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc tŕnh về nhân quyền thế giới

- Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc tŕnh về t́nh trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới

Tháng 6:

- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc tŕnh về nạn buôn người trên thế giới, và xếp hạng các quốc gia

- Hạn chót để đóng góp ư kiến cho tiến tŕnh UPR

 

Tháng 7:

- Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc tŕnh về t́nh trạng đàn áp tôn giáo và việc chỉ định CPC

Tháng 10:

- Hành Pháp Obama dự kiến sẽ hoàn tất thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương về mậu dịch tự do

Tháng 12:

- Hành Pháp Obama dự  kiến sẽ đệ  tŕnh TPP cho Quốc Hội biểu quyết

Tháng 1, 2 năm 2014:

- LHQ kiểm tra định kỳ đối với Việt Nam

 Tháng 5:

- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đệ nạp phúc tŕnh về nhân quyền quốc tế cho Quốc Hội

- Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc tŕnh về t́nh trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới, với đề nghị chỉ định CPC

Tháng 6:

- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc tŕnh về nạn buôn người trên thế giới và xếp hạng các quốc gia

Tháng 7:

- Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc tŕnh về t́nh trạng đàn áp tôn giáo cho Quốc Hội và chỉ định các quốc gia CPC

Tháng 12: Nhiệm kỳ Quốc Hội thứ 113 chấm dứt

Các Giai Đoạn Vận Động

Công cuộc vận động được gom thành các giai đoạn để dễ phối hợp các nỗ lực trong và ngoài nước. Khi thực hiện, hoạt động trong mỗi giai đoạn nhiều khi phải thay đổi, uyển chuyển theo t́nh tế, để nắm bắt các cơ hội mới mỡ ra hoặc đối phó với những trở ngại bất ngờ.

Tháng 1 – 5, 2013: Một nhóm nhỏ làm việc chặt với các dân biểu và thượng nghị sĩ hữu trách để chuẩn bị dư luận của các vị dân cử, qua các buổi điều trần và các buổi họp riêng. Vận động đưa Việt Nam vào CPC và Hạng 3. Vận động Hành Pháp ngưng viện trợ cho Việt Nam v́ cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Tháng 6: Tổng vận động ở Hạ Viện cho việc thi hành luật đă có, thông qua luật mới, và kiểm tra Hành Pháp về biện pháp chế tài Việt Nam v́ đă cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ. Hướng dẫn các nhóm đấu tranh dân chủ và nhân quyền nộp phúc tŕnh cho Uỷ Hội Nhân Quyền LHQ.

Tháng 7-10: thúc đẩy cho các luât nhân quyền cho Việt Nam thông qua Hạ Viện. Dùng con đường Tư Pháp để áp lực Hành Pháp thực thi luật Hoa Kỳ để chế tài Việt Nam v́ đă cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Th áng 11-12: Tổ chức phái đoàn vận động Hạ Viện và Thượng Viện nhằm ngăn cản TPP và GSP cho Việt Nam nếu Việt Nam không thực tâm cải thiện nhân quyền.

Tháng 1-5, 2014: Chuẩn bị đối chất chính quyền Việt Nam tại diễn đàn LHQ trong thể thức UPR. Vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện thông qua các luật nhân quyền cho Việt Nam. Vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC về đàn áp tôn giáo và Hạng 3 về buôn người. Thực hiện buổi điều trần lần 2 về tài sản công dân Hoa Kỳ bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt.

Tháng 6-9: Thực hiện Ngày Vận Động cho Việt Nam 2014 để thúc đẩy Thượng Viện thông qua các luật nhân quyền cho Việt Nam.

Bài liên quan:

Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện Thông QuaLuật Nhân Quyền Cho Việt Nam

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2670Note:
Posted on Thursday, May 16 @ 21:43:56 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Nhân Quyền
· News by ngochuynh


Most read story about Nhân Quyền:
Vô hiệu hoá công cụ khống chế

Article Rating
Average Score: 4.75
Votes: 4


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Nhân QuyềnQuan Điểm


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang