Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26922384
page views since June 01, 2005
MS114 - 01/12: Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm

Quan Điểm

Ấn Bản Điện Tử

Sách Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm của Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng nay có thể tải xuống từ internet tại đây.

Phát hành ngày 30 tháng 4, 2010, sách này vạch ra kế hoạch mười năm, với những bước cụ thể, để phát triển thế lực cho cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ đồng thời thay đổi vận mạng của dân tộc ở Việt Nam. Kế hoạch này dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của chính tác giả trong hơn ba thập niên, và tất cả các đề nghị đưa ra đều đă và đang được thực hiện ở những tầm mức khác nhau.Đây là cẩm nang cho những nhà hoạt động cộng đồng, xă hội và dân chủ, cũng như cho những người muốn phát triển khả năng lănh đạo. Tác giả vạch ra những nguyên tắc căn bản để thành công từ việc nhỏ đến việc lớn.

Chẳng hạn, một nguyên tắc là  phải đo lường hiệu quả của công vi ệc qua các mục tiêu đă được nêu ra từ trước để mọi người có thể đối chiếu với thành quả gặt hái được trong từng bước thực hiện kế hoạch. Để minh hoạ, trong kế hoạch chống buôn người, Ts. Thắng nêu những mục tiêu cho 2010-2015, trong đó gồm có “chính phủ Việt Nam ban hành luật chống buôn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế”. Đúng 11 tháng sau ngày phát hành sách, chính phủ Việt Nam đă ban hành luật pḥng, chống buôn người do áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế qua cuộc vận động của Liên Minh CAMSA mà Ts. Thắng đồng sáng lập năm 2008.

Để chuyển tải thông điệp của quyển sách, kể từ 30 tháng 4, 2010 Ts. Thắng đă đi “du thuyết” ở nhiều thành phố lớn nhỏ ở khắp Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 7, 2011 gần 250 người hưởng ứng thông điệp đă tụ về Hoa Thịnh Đốn để cùng nhau đề ra kế hoạch mười năm thăng tiến cộng đồng về chính trị, kinh tế và xă hội. Bắt đầu tháng 9 năm 2011, Ts. Thắng đưa thông điệp này sang Canada.

Sau khi phân phối một ngàn ấn bản ban đầu, sách đă tái bản vào tháng 9 năm 2010.

Ai muốn mua ấn bản có chữ kư của tác giả, xin gửi ngân phiếu $35/quyển về cho: kimcuc.le@bpsos.org hoặc có thể đặt mua tại trang nhà BPSOS. Ngoài phần chi trả ấn phí, mua sách là cách giúp tác giả tiếp tục hành tŕnh chuyển tải thông điệp đến mọi nơi có người Việt sinh sống.

Posted on Tuesday, January 17 @ 17:36:08 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by ngochuynh


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Quan Điểm


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang